Uzsāks remonta darbus noslīdējuma vietā uz ceļa starp Kandavu un Sabili

VAS “Latvijas Valsts ceļi (LVC) ir noslēgusi līgumu par autoceļa P130 Līgas–Kandava–Veģi remontdarbiem un ceļa klātnes deformācijas novēršanu.

zināms, šajā ceļa posmā netālu no Sabiles ir noticis ceļa nogruvums un jau ilgāku laiku satiksme tur ir ierobežota. Ņemot vērā ceļa ģeogrāfisko novietojumu un nogāzi, kas ir aiz ceļa, lai veiktu precīzu remontdarbu projektēšanu, projektēšanas laikā LVC pasūtīja papildu ģeoloģiskās izpētes, lai pārliecinātos par izvēlēto remontdarbu veidu piemērotību konkrētajam ceļa posmam.

„Šis ir tas gadījums, kad mēs pat vairāk nekā septiņas reizes nomērījām, pirms nogriezām. Ceļam ir stāva nomale, un darbus ir jāveic, ņemot vērā zemes ģeoloģiskās īpatnības. Tas ir nepieciešams, lai remonta rezultāts būtu maksimāli ilglaicīgs un nogruvumi neatkārtotos,”norāda LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Atklātajā konkursā par remontdarbu veikšanu uzvarēja SIASaldus ceļinieks“, ar kuru arī noslēgts līgums. Plānots, ka darbi uz ceļa sāksies augusta vidū un atkarībā no laika apstākļiem tietiks pabeigti šā gada beigās vai nākamā gada būvniecības sezonas sākumā.

Kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 757 864 eiro.