Uzņēmēji: LVC kvalitātes prasības ir augstas un neļauj “atslābt”

Būvniecības sezona ir pašā plaukumā, tāpēc “Autoceļu Avīze” aicināja vadošos nozares uzņēmējus atbildēt uz jautājumiem:
1) Kā vērtējat būvniecības sezonu?
2) Vai pietiek darbaspēka? Kādu speciālistu trūkumu izjūtat visasāk?
3) Kā vērtējat kvalitātes kontroli no VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) puses?

Aigars Sēja,
CBF SIA “Binders” valdes priekšsēdētājs

1) Savu 25. būvniecības sezonu uzņēmums “Binders” aizvada, īstenojot vairākus desmitus infrastruktūras būvniecības, rekonstrukcijas projektus visos Latvijas reģionos un lielākajās pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē. Līdztekus ceļu un ielu būvdarbiem šosezon turpinām palielināt apjomu, ko paveic mūsu ūdenssaimniecības un kanalizācijas darbu daļa. Darba pietiek gan ģenerāluzņēmējiem, gan sadarbības partneriem – apakšuzņēmējiem. Līgumportfeļa apjoms it kā ļauj strādāt ražīgi un lielos apjomos, kas arī notiek, tomēr process ir ļoti saspringts. Darbu izpildi apgrūtina šosezon nopietnus apmērus sasniegušais dažādu būvniecības resursu trūkums nozarē – galvenokārt tas sakāms par darbaspēku, taču šovasar jāsakaras arī ar vietējo materiālu un izejvielu deficītu, arī tirgū pieejamais būvtehnikas apjoms varētu būt lielāks.

2) Darbaspēka deficīts nozarē ir milzīga problēma. Ceļu būvniecībā akūti pietrūkst zemākā un vidējā līmeņa vadītāju, piemēram, ceļu meistaru. Hronisks ir arī darba tirgū vērojamais būvtehnikas vadītāju deficīts. Mūsu uzņēmums katru gadu veic nopietnas ilgtermiņa iestrādes sadarbībā ar izglītības iestādēm, kurās gatavo nākamos ceļu būves speciālistus. Piemēram, ziemā iegriezāmies vai visos Latvijā esošajos tehnikumos un arodskolās, kur mācās topošie ceļu būves tehniķi, būvtehnikas vadītāji, apkopes meistari, lai stiprinātu un dažādotu sadarbības veidus, un rezultāti neizpalika. Šajā sezonā bija vērojams iepriecinoši liels praktikantu pieplūdums uzņēmumā. Tomēr tas pagaidām neatrisina galveno problēmu – tieši tagad aktuālo pastāvīgā darbaspēka trūkumu.

3) LVC kvalitātes kontroles process šobrīd ietver sevī arī konstruktīvu sadarbību ar būvnieku, jo abas puses ir sapratušas, ka tās vieno vēlme sasniegt noteiktos kvalitātes kritērijus. Un šajā procesā nav “labo” un “slikto”, kur “labie” gandrīz kā specvienība ierodas objektā, lai pārsteigtu “sliktos”. Ir būtiski uzlabojusies savstarpējā komunikācija un sadarbības formas. Piemēram, būvnieks šobrīd var piedalīties paraugu ņemšanas procesā objektā un tiek uzklausīti arī viņa argumenti. Kopumā LVC pret kvalitātes standartiem savos objektos, kā allaž, izturas ar lielāko nopietnību, būvniekiem par to šaubu nav. Taču, iespējams, ir pienācis laiks abām pusēm nopietnāk padomāt arī par jaunām kvalitātes standartu paaugstināšanas iespējām, piemēram, izvērtēt inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas ieguvumus vai pasaules praksē jau pārbaudītu metožu piemērotību ilgtspējīgākas kvalitātes nodrošināšanai mūsu ceļiem.

Jānis Fedotovs,
YIT INFRA Latvija SIA Tehniskais direktors

1) Būvniecības sezona vērtējama kā diezgan smaga un noslogota, visi uzņēmuma resursi ir pilnībā nodarbināti. Jūtams, ka būvniecības tirgus ir uzņēmis augstus apgriezienus, kā rezultātā nākas ļoti piepūlēties lai atrastu trūkstošo tehniku un apakšuzņēmējus. Tas protams ļoti ietekmē cenu līmeni. Parasti šāda situācija ir novērojama būvdarbu sezonā augustā un septembrī, taču šogad tā notiek jau kopš sezonas sākuma. Gribas mazliet vilkt paralēles ar 2008.gada būvniecības bumu, kad visiem darba bija pāri galvai un nebija nepieciešamo resursu, lai visu izpildītu.

2) Darbaspēka trūkst būvobjektos visos līmeņos – sākot no palīgstrādniekiem līdz pat būvdarbu un projektu vadītājiem, katastrofāli trūkst kvalificētu mehanizatoru un asfaltētāju. Veicot pārrunas ar tehnikas izīrētājiem, vairākkārt dzirdējām “tehniku iegādāties nav problēmu – problēma ir atrast to vadītājus”. Resursu trūkums un situācija tirgū saasina uzņēmuma ikdienas darbību, taču pagaidām ar visiem saviem līgumiem galā tiekam un cerams, ka visi būvobjekti tiks pabeigti laikā. Vēl jāpiemin, ka ļoti daudz ceļu būvdarbu darbinieki tiek pārvilināti uz civilās būvniecības uzņēmumiem, piesolot tiem lielāku atalgojumu un darba vietu Rīgā (nav jādodas komandējumos uz ceļu būvobjektiem attālākos Latvijas reģionos).

3) Kvalitātes kontrole no LVC puses šķiet ir saglabājusies iepriekšējā līmenī, kas ir apsveicami, lai visiem tirgus dalībniekiem būtu līdzvērtīgi apstākļi.

Armands Sviķis,
AS “A.C.B.” grupas operatīvais vadītājs

1) Būvniecības sezona ir visnotaļ saspringta, jo bija jāpabeidz gan iepriekšējā sezonā uzsāktie projekti, gan, protams, šī gada jaunie objekti. Noteikti jāsaka, ka objektu ir ļoti daudz – atsevišķi no tiem arī visnotaļ sarežģīti. Esam spiesti atzīt, ka šogad resursu un kapacitātes trūkuma dēļ bijām spiesti atteikties no līdzdalības daudzos projektos. Kaut arī veicām lielus plānošanas un optimizācijas darbus ziemas mēnešos, lai izdarītu maksimāli daudz, realitāte bija vēl saspringtāka nekā iedomājāmies. Jāsaka, ka vismaz šobrīd veiksmīgi tiekam galā ar visiem objektiem. Protams, neiztrūkst arī “pārsteigumu” piegādātāju cenās, tehnikas remontu izcenojumos utt., bet arī tam bijām un esam gatavi. Šī ir tā sezona, kad ļoti uzmanīgi ir jādod solījumi pasūtītājiem, lai tos nepieviltu un darbus izpildītu kvalitatīvi. Tā ir mūsu prioritāte.

2) Kaut arī būtiski esam palielinājuši darbaspēka apjomu, darbaspēka trūkuma problēma nekur nav pazudusi. Esam mēģinājuši piesaistīt arī darbaspēku no ārvalstīm, tomēr globāli tas deficītu nav atrisinājis. Saprotot, ka darbaspēka trūkst, veicām būtiskus pārplānošanas darbus, lai maksimāli izmantotu darbaspēku esošajos objektos un visu paspētu izpildīt laikus.
Vislielākais speciālistu trūkums ir jūtams tieši inženiertehniskā un mehanizācijas personāla sadaļā. Būtiski atzīmēt, ka arī jaunā paaudze vairs nav gatava fiziskam darbam būvniecības nozarē, strādājot garas stundas vasaras mēnešos – daudziem labāk patīk darbs ofisā. Tādēļ aktīvi domājam, kā pāriet uz vēl lielāku mehanizācijas pakāpi, lai izvairītos no roku darba. Uzskatu, ka tā ir vienīgā reālā izeja nākotnē.

3) Esam tikai gandarīti, ka kvalitātes prasības no LVC puses pieaug, kam arī esam gatavi (pašiem jau galu galā pa tiem ceļiem jābrauc). Mūsuprāt, prasības ir kopumā pamatotas un sakarīgas, un vērstas uz ilgtspējīgu ceļu noturības kvalitāti. Protams, ir nianses, par kurām arī diskutējam ar pasūtītāju, jo nav divu vienādu objektu, un atsevišķos gadījumos veicam padziļinātu alternatīvu risinājumu izpēti, lai piedāvātu labāko. Mums ir liels gandarījums, ka tiekam uzklausīti un ka LVC inženieri ir atvērti konstruktīviem un jauniem risinājumiem, kas, manuprāt, tikai veicina nākotnes ceļu labāku un kvalitatīvāku izbūvi.
Papildus “A.C.B.” grupa ir izstrādājusi savu iekšējo kvalitātes standartu (ar nedaudz augstākiem kvalitātes kritērijiem, nekā noteikts specifikācijās), ar kuru ļoti lepojamies un ievērojam. Papildus ir izveidotas atsevišķas iekšējās kvalitātes procedūras, lai vēl labāk spētu izpildīt pasūtītāja kvalitātes prasības. Mēs esam par labiem ceļiem!

Andris Lacbergs,
SIA “8CBR” valdes priekšsēdētājs

1) Šogad sezona ir gara, izaicinoša un sarežģīta, bet kopumā veiksmīga. Ir ļoti daudz darba – mūsu darba uzdevumos ir projekti gan uz valsts, gan pašvaldību ceļiem, pret kuriem izturamies ar ļoti lielu atbildību.

2) Ceļu būvniecības nozarē šobrīd ir daudz brīvu vakanču. “8CBR” spēj nodrošināt nepieciešamo darbaspēku objektu realizēšanai, taču nozarē kopumā trūkst kvalitatīva darbaspēka – sakarā ar izaicinošajiem projektiem, ir nepieciešami pieredzējuši, zinoši un arī radoši darbu vadītāji, kas ir elastīgi, spēj domāt progresīvi un rast risinājumu nestandarta situācijās. Tāpat trūkst ekskavatoristu, labu veltņotāju, arī bruģētāju. Lai risinātu darbaspēka jautājumu, mēs ieguldām jaunu darbinieku apmācībā. Kopā ar katru no mūsu speciālistiem vienmēr ir kāds jauns darbinieks, kas tiek apmācīts. Vienmēr esam atvērti praktikantu vēlmei strādāt “8CBR”.

3) Starp LVC un “8CBR” norit laba sadarbība – procesi tiek uzraudzīti pienācīgā kvalitātē un visi jautājumi tiek operatīvi risināti. Ir jūtama savstarpēja sapratne un cieņa pret darbu, kas tiek veikts.

Gints Karols,
SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis

1) Pateicoties savlaicīgiem iepirkumiem un labiem laika apstākļiem sezonas sākumā, darbs “Saldus ceļinieka” grupas uzņēmumu objektos norisinājās ļoti raiti un jaudīgi. Diemžēl veiksmīgo sezonas sākumu aizēnoja milzīgais izmaksu kāpums. Tieši pēdējos mēnešos piedzīvojām straujāko cenu kāpumu pēdējo sešu gadu laikā gan bitumenam, gan visa veida materiālu, transporta un tehnikas izmaksās. Straujo cenu lēcienu sekmēja ne tikai naftas produktu cenu pieaugums, to būtiski ietekmējis ir arī pieprasījuma pieaugums. Tā rezultātā jūtams liels transporta, tehnikas, reizēm arī minerālo materiālu trūkums.

2) Darbaspēka vasaras sezonā vienmēr ir par maz. Taču sezonialitātes dēļ nevaram atļauties to būtiski kāpināt. Ņemot vērā būtisku aktivitātes pieaugumu arī citos būvniecības sektoros, ar darbinieku trūkumu saskaramies ne tikai mēs. To ļoti krasi izjūt arī mūsu piegādātāji un apakšuzņēmēji. Trūkst gan šoferu, gan tehniku vadītāju, protams, arī profesionālo darbu veicēju un darbu vadītāju.

3) Attiecībā uz kvalitātes kontroli jāsaka, ka ceļu būvē ir sasniegts ļoti augsts līmenis. Dažkārt mūsu starptautiskie kolēģi brīnās par tik augstām prasībām un kontroles līmeni, īpaši, kas attiecas uz pašu būvniecības un ražošanas procesu kontroli. Ņemot vērā gan vietējo, gan importēto materiālu mainīgumu, jāatzīst, šo augsto kvalitātes latiņu nav viegli noturēt.

Gusts Kaļiņins,
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” tehniskais direktors

1) Šo būvniecības sezonu vērtējam kā īpaši spraigu un piesātinātu, kurā gandrīz visiem ir ļoti daudz pasūtījumu, tāpēc arī jādomā par darbaspēku. Tā rezultātā kāpj arī izejvielu un materiālu cenas, jo visi izmanto tirgus situāciju. Tāpat kopš pagājušā gada rudens, kad notika daudzi konkursi, strauji kāpušas arī bituma cenas, tāpēc, par spīti darbu apjomiem, grūti spriest par labiem peļņas rādītājiem.

2) Darbaspēka trūkums ir akūts. Bieži vietējie ir tik izlepuši, ka, atsaucoties uz vakances sludinājumu, jautā, cik daudz jāstrādā un kāda alga, nemaz neapspriežot nepieciešamās prasmes. Pie mums strādnieki saņem salīdzinoši labas algas, esam lielie nodokļu maksātāji, turklāt vēl nesen “Igate” saņēma Valsts ieņēmumu dienesta Atzinības rakstu kā Zemgales plānošanas reģionā lielākais būvniecības nozares darba spēka nodokļu maksātājs uz vienu darba ņēmēju 2017.gadā. Tāpēc mums šķiet, ka ar darba tirgu kaut kas nav kārtībā politiskā līmenī, un varbūt būtu jāapsver mazkvalificēta darbaspēka ievešanu. Kas attiecas uz speciālistiem, mēs par tādiem uzskatām visus darbiniekus, formāli mazkvalificētos ceļu strādniekus ieskaitot. Bieži trūkst tieši kvalitatīvu speciālistu arī starp strādniekiem.

3) Kvalitātes kontroli no LVC puses vērtējam kā labu, un tā neļauj mums atslābināties. LVC prasības motivē mūs arī pašiem sev uzņēmumā pacelt prasību latiņu. Tā iespaidā pēdējos gados arī esam investējuši gan tehnikā, gan personāla attīstībā. Esam spiesti vairāk domāt par nākotni.