Uz Ventpils–Grobiņas ceļa būvnieki labo būvdarbu defektus

Uz autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) posmā no Ulmales līdz tiltam pār Karpu (47,10.-58,82. km) SIA Binders veic  labojumus defektiem, kas tika pieļauti būvdarbos pērn, pārbūvējot šo posmu no Labraga līdz Mežainei (43,2.-63,0. km).

VAS Latvijas Valsts ceļi Ceļu laboratorijas speciālisti ceļa būvdarbu kvalitātes pārbaudēs atsevišķos posmos konstatēja defektu – ceļu specifikācijām neatbilstošu asfalta virskārtas paliekošo porainību.

No pirmdienas 31. augusta līdz septembra nogalei notiks pieļauto defektu labošana – tiks veikta asfalta virskārtas pārbūve un horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Satiksme remonta posmā tiks organizēta ar luksoforiem pa vienu ceļa joslu ar ātruma ierobežojumu 70 un 50 km/h.

Reģionālā autoceļa P111 posmā no Labraga līdz Mežainei pērn tika pabeigta segas pārbūve – sākot no pamatiem un beidzot ar divām asfalta kārtām, ūdens novades sistēmas sakārtošanu un autobusu pieturvietu atjaunošanu. Tika atjaunoti arī tilti pār Saku un Karpu, tiem ieklājot jaunu hidroizolāciju un brauktuves segumu. Būvdarbu līgumcena bija 10,6 miljoni eiro (ar PVN), ko līdzās valsts budžetam nodrošināja ERAF līdzfinansējums. Garantija būvdarbiem ir pieci gadi, kuru laikā būvniekam visi defekti jālabo par saviem līdzekļiem.