Uz vairākiem vietējiem ceļiem Latgalē un Vidzemē atjauno segumu

Seguma atjaunošanas darbi, kas sevī ietver vienkārtas virsmas apstrādi, apauguma noņemšanu un nomaļu labošanu, sākušies uz vietējās nozīmes autoceļiem Gaigalava-Viļāni (V561)  no Rikavas katoļu kapiem līdz Jaunviļāniem (13,15.km  – 23,4.km) un uz autoceļa Varakļāni–Nagļi–Žogota (V592) posmā no dabas lieguma Lubānas mitrājs līdz krustojumam ar jau minēto autoceļu Gaigalava-Viļāni (13,5.km – 19,89.km).

Kā arī segums tiks atjaunots autoceļam Bērzgale–Rogovka (V549) posmā no Bērzgales līdz krustojumam ar autoceļu Rogovka–Mežvidi–Pušmucova (V499).

Būvdarbus visos trijos posmos veiks SIA 8 CBR un kopējā līgumsumma ir 524 185 eiro ar PVN.

Latgalē seguma atjaunošanas darbi uzsākti arī uz vietējās nozīmes autoceļiem Galēni-Sīļukalns-Stirniene (V739) posmā no krustojuma ar Ošupes ielu Galēnu pagastā vairāk nekā 6 kilometru garumā un autoceļa  Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (V751) no Vārkavas līdz krustojumam ar ceļu Līvāni–Preiļi (P63) (7,04.km – 15,53.km).

Tāpat darbi uzsāksies arī uz vietējā autoceļa Līvāni-Gavartiene-Steķi (V754) (3,40. km – 16,98. km).

Visos trijos posmos tiks veikta vienkārtas virsmas apstrāde, atjaunotas ceļazīmes, mainītas caurtekas, tīrīti grāvji, kā arī pie upēm uzstādītas drošības barjeras un atjaunots segums uz nobrauktuvēm.

Līgums noslēgts ar SIA Binders par kopējo summu 546 891 eiro ar PVN.

Savukārt Vidzemē vienkārtas virsmas apstrādes darbi sāksies uz autoceļiem Smiltene-Mēri-Lobērģi (V244) posmā no krustojuma ar autoceļu Blome–Birzuļi–Palsmane (V243) līdz Priedītēm (12,64.km – 14,17.km), uz ceļa Mēri-Grundzāle–Vila (V247) tiks atjaunoti 700 metri ceļa virzienā no Mēriem. Savukārt uz vietējās nozīmes ceļa Velēna-Vireši (V411) no Gaujaskalna līdz krustojumam ar Vidzemes šosejai (A2) (23,42.km – 30,6.km).

Posmos veiks karstā asfalta iesēdumu remontu un profila labošanu, tiks mainītas caurtekas, uzpildītas nomales, kā arī atjaunotas ceļazīmes un tīrīti grāvji. Līgums noslēgts ar SIA Binders par kopējo summu 543 264 eiro ar PVN.

Visos minētajos posmos būvdarbu laikā tiks ieviesti ātruma ierobežojumi 70, 50 un 30 km/h.