Uz Sabiles ceļa atsākti būvdarbi

Uz autoceļa Līga–Kandava–Veģi (P130) pēc tehnoloģiskā pārtraukuma un papildus projektēšanas darbu veikšanas ir atsākušies būvdarbi posmos aiz viesu nama Imulas Sabiles virzienā(13,95.-14,25. km) un aiz ceļa labajā pusē esošā stāvlaukuma Sabiles virzienā (14,8.-15,3. km). Ja pieturēsies labvēlīgi laika apstākļi, lielāko daļu darbu uz paša ceļa ir plānots pabeigt jaunākamnedēļ. Pēc šo būvdarbu pabeigšanas arī tiks atklāta satiksme.

Savukārt atbalsta sienas būvniecība posmā aiz viesu nama Imulas Sabiles virzienā (13,95.-14,25. km), kurai būs jānotur 120 metrus garš uzkalns, kur ir bijis zemes noslīdējums, aizņems vēl līdzpat pieciem mēnešiem. Šo būvdarbu dēļ šajā posmā satiksmi plānots organizēt pa vienu joslu un regulēt ar luksoforiem.

Atbalsta sienas projekta jaunais risinājums ir izstrādāts, ņemot vērā jaunos apstākļus, kuri radās pēc pērnā gada rudens lietavām, kad pie autoceļa remontposma izkustējās lielas zemes masas un sāka slīdēt uz ceļa. Izkustējušos zemes masu svars ir aptuveni 12 000 tonnas, kas ir līdzvērtīgi 200 piekrautu dzelzceļa vagonu svaram. Lai garantētu autobraucēju un būvnieku drošībusatiksme un darbi šajā ceļa posmā tika pārtraukti, lai veiktu papildu ģeoloģisko izpēti unprojektēšanu. Papildu ģeoloģisko ekspertīzi veica a/s BMGS, bet projektēšanu SIA Polyroad.

Atbalsta siena būs 120 m gara un 4 m augsta, ar 3,5 m augstu virszemes daļu. Konusveidīgās sienas biezums būs 2,5 m pie pamatnes un 1 m tās augšdaļā. Otrajā no posmiem, aiz ceļa labajā pusē esošā stāvlaukuma Sabiles virzienā (14,8.-15,3. km), lejpus ceļam jau ir izbūvēts uzbērums,kas sastāv no ģeotekstila audumā ietītas smilts. Šim uzbērumam ir jāpasargā paša ceļa varbūtēja noslīdēšana.

Minētais ceļa posms ir sarežģīts no inženiertehniskā viedokļa, tas atrodas pa vidu nogāzeiRemontdarbi bija nepieciešami, jo ceļa nogāzē veidojās izskalojumi, kuru dēļ bija slēgta viena brauktuves josla un jau pirms vairākiem gadiem izbūvēta atbalstsiena noslīdeņa balstīšanai laika gaitā bija pietuvojusies pārāk tuvu brauktuvei.

Jau plānojot būvdarbus, šajā objektā tika veikta īpaši rūpīga izpēte un projektēšana, tika veiktas papildu ģeoloģiskās ekspertīzes, ņemot vērā iespējamus noslīdeņus abās ceļa pusēs.

Būvdarbus abos posmos veic SIA Saldus ceļinieks ar apakšuzņēmējiem.