Uz Rēzeknes apvedceļa pārbūvēs pārvadu pār dzelzceļu

Uz Rēzeknes apvedceļa (A15) (0,94. km) sāk pārbūvēt pārvadu pār dzelzceļu. Būvdarbu posmā slēgta viena braukšanas josla un satiksmi organizē ar luksoforu, kā arī noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m.

Pārbūves laikā demontēs esošās brauktuves konstrukcijas, izbūvēs jaunu izlīdzinošo kārtu un hidroizolāciju, divās kārtās ieklās jaunu asfaltbetona segumu, kā arī izbūvēs ūdens novades sistēmu un jaunas drošības barjeras. Pārvada brauktuves abās pusēs ar horizontālo marķējumu nodalīs 2,1 m platu kustības zonu gājējiem un velobraucējiem. Pārbūves laikā atjaunos arī pārvada nesošās konstrukcijas.

Būvdarbus veic SIA LEONHARD WEISS OU, un to līgumcena ir 591 845 eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada būvdarbu sezonā.  

Rēzeknes apkārtnē turpinās arī seguma pārbūve valsts galveno autoceļu Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) un Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmos, kas sākta 2020. gada augustā un noslēgsies novembra vidū.

Uz autoceļa A12 no Greiškāniem līdz Greivuļiem (96,60.–106. km) veic ceļas segas pilno pārbūvi, ietverot rotācijas apli krustojumā ar autoceļu Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) (46,91.–47,25. km). Būvdarbu posmā tiek veikti nepieciešamie pārbūves darbi diviem pārvadiem pār dzelzceļu un tiltam pār Rēzeknes upi.

No Greiškāniem līdz Greivuļiem ir ieviesti četri  luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir aptuveni pusstunda. Savukārt būvdarbu zonā pie rotācijas apļa A12 un A13 krustojumā ieviests viens luksofora posms, būvobjekta šķērsošanā jārēķinās ar papildu 10 minūtēm.

Būvdarbus abos posmos veic AS A.C.B., to līgumcena ir 9 323 417 eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Uz autoceļa A13 aiz Rēzeknes Daugavpils virzcienā ceļa būvdarbi notiek divos posmos gandrīz 8 km kopgarumā. No Rēzeknes līdz Balbišiem (Ozolainei) (53,40.-57,80. km) veic ceļa segas pilno pārbūvi, bet nākamajā posmā (57,97.-61,26. km) pārbūvē ceļa segumu, ieklājot divas kārtas asfaltbetona. Būvobjektā noteikts ātruma ierobežojums 70, 50 un 30 km/h, ieviesti četri  luksoforu posmi, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanas laiks ir ap 40 minūtēm. Būvdarbus šajos divos posmos veic SIA Binders par līgumcenu 7 193 955 eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.