Uz Daugavpils šosejas veiktas kvalitātes pārbaudes, atkāpes nav konstatētas

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Ceļu laboratorijas speciālisti šoruden veica noslēguma pārbaudes ceļa rekonstrukcijas posmā uz Daugavpils šosejas (A6) pie Klidziņas. Pārbaužu rezultātā atkāpes no kvalitātes prasībām netika konstatētas.

Fotoreportāžu ar paraugu noņemšanu iespējams apskatīties šeit.

Kompleksās pārbaudes laikā tika veikti asfaltbetona seguma līdzenuma un saķeres mērījumi, kā arī izdarīti urbumi, kas ļauj novērtēt asfalta kārtu biezumus. Tāpat tika noteikts ar gaisu pildīto poru saturs un izturība pret paliekošajām deformācijām. Visu mērījumu rezultāti atbilst prasībām.

Asfaltbetons izremontētajā posmā ir līdzens. Iegūtās mērījumu vērtības ir zem 2 mm/m, un jo zemāka mērījuma vērtība, jo līdzenāks asfalts.  Riepu saķeres koeficienta mērījumi uzrādīja vērtību virs 0,54, kas atbilst līguma prasībām. Jo lielāka koeficientu vērtība, jo labāka ir riepu saķere ar asfaltbetona segumu.

Asfaltbetona kārtu biezuma mērījumi atbilst noteiktajām prasībām (4 cm ± 5 mm apakškārtai un 3,5cm±5 mm virskārtai). Prasībām atbilst arī poru saturs un izturība pret paliekošajām deformācijām (cik noturīga asfalta sega ir pret laika apstākļiem un transporta slodzēm).

 Šogad seguma rekonstrukcija notika uz autoceļa Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) (A6) no Ziedugravas līdz Klidziņai (76,6. − 77,87. km) un no krustojuma ar valsts vietējas nozīmes ceļu Zemkopības institūts – Skrīveri (V918) līdz Aizkraukles Luterāņu baznīcai (80,28. − 81,76. km.). Pirms tam remonts šajos posmos tika veikts 2003. gadā, un vecais asfalta segums bija jau nolietojies – uz tā bija izveidojušās plaisas, rises, asfalts bija nodilis.

Būvdarbi notika no jūnija vidus līdz augusta beigām, tika ieklātas divas asfalta kārtas, uzpildītas nomales, atjaunoti grāvji un noņemts ceļmalu apaugums. Būvdarbus veica AS „Ceļu pārvalde” un kopējās izmaksas bija 432,3 tūkst. EUR, ieskaitot PVN.

Kompleksās pārbaudes pēc būvdarbu pabeigšanas LVC speciālisti veic visos būvniecības objektos. Ja kvalitātes pārbaudes uzrāda neatbilstības prasībām, tiek lemts par līgumsodien, vai arī būvniekiem tiek uzdots labot neatbilstības. Neatbilstību labojumi notiek par būvnieku līdzekļiem.