Satiksmes organizācija uz Jūrmalas šosejas un tās krustojumā ar Rīgas apvedceļu

Kopš augusta vidus ir veikti nozīmīgi grozījumi satiksmes organizācijā Jūrmalas šosejas (A10) un Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils–Babīte) krustojumā. Satiksme ir pārkārtota no Rīgas virziena brauktuves uz Jūrmalas virziena brauktuvi un ir slēgtas visas apļveida nobrauktuves.

Šobrīd satiksme krustojumā ar Rīgas apvedceļu tiek organizēta šādi:

  • Braucot no Rīgas uz Liepāju vai Piņķiem

Jānogriežas uz nobrauktuvi uz Babīti un uz Rīgas apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā.

  • Braucot no Jūrmalas vai Piņķiem uz Babīti

Jānogriežas uz nobrauktuvi uz Rīgas apvedceļu Piņķu virzienā un uz apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā, jāšķērso Jūrmalas šoseja un jāpagriežas pa labi uz nobrauktuvi no Jūrmalas šosejas.

  • Braucot no Babītes uz Rīgu

Izbraucot uz nobrauktuves no Jūrmalas šosejas, jābrauc apvedceļa virzienā, uz apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā, jāšķērso Jūrmalas šoseja, vēlreiz jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā un pa nobrauktuvi jādodas uz Rīgu.

  • Braucot no Piņķiem uz Jūrmalu

Jānogriežas uz nobrauktuvi no Jūrmalas šosejas Rīgas apvedceļa Liepājas virzienā un uz Rīgas apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā (Babītes) virzienā, jāšķērso Jūrmalas šoseja, vēlreiz jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā un jāturpina ceļš pa nobrauktuvi uz Jūrmalu.

Būvdarbi uz Jūrmalas šosejas tiks pabeigti 2020. gada rudenī.