Satiksmes ministrijai iesniegti LVC priekšlikumi par prasībām velosportistu grupu pavadošā transporta aprīkošanai

Lai paaugstinātu ceļu satiksmes drošību un īpaši mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku – velosipēdistu – drošību, VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) rosina papildināt Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” ar normām, kas nosaka, ka velosportistu grupu pavadošā automašīna jāaprīko ar speciālu maināmo signālu iekārtu un speciālu gaismu reflektējošu apzīmējumu, kā arī velosportistu grupām treniņu laikā pārvietojoties pa valsts autoceļiem, jālieto atstarojošas vestes.

LVC rosina aprīkot velosportistu grupu pavadošo automašīnu ar speciālu maināmo signālu iekārtu ar šādiem attēlojamiem signāliem:

Simboli priekšā (redzami pretimbraucējiem):

– virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) – zīm. 4, 5, 6;

– brīdinājuma simbols – zīm. 7;

– 2 x dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) – zīm. 8.

Simboli aizmugurē (redzami no aizmugures):

– virziena bultas pa kreisi (pieaugošā secībā) – zīm. 1, 2, 3;

– virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) – zīm. 4, 5, 6;

– brīdinājuma simbols – zīm. 7;

– 2 x dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) – zīm. 8.

Katrs iekārtas simbols mirgo atsevišķi, kā arī tie ir kombinējami, piemēram: 1+ 2 +3 + 7 + 8 vai 7 + 8. Iekārtai nepieciešams ražotāja sertifikāts par konstrukciju atbilstību LVS EN 12966:2015 „Vertikālās ceļa zīmes. Maināmās informācijas ceļa zīmes”.

Tāpat LVC rosina aprīkot velosportistu grupu pavadošo automašīnu ar šādu speciālu gaismu reflektējošu apzīmējumu:

Speciālo gaismu reflektējošo apzīmējumu uz pavadošā transportlīdzekļa izvieto ar tās pamatnē izvietoto magnētu palīdzību, tas ir viegli nomontējams un uzmontējams.

LVC priekšlikumi par velogrupu pavadošā transporta aprīkojumu ir iesniegti Satiksmes ministrijai un Ceļu satiksmes drošības direkcijai.