Sākti autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri seguma atjaunošanas darbi

Šonedēļ uzsākti asfalta seguma atjaunošanas darbi uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) posmā no Ogres novada robežas līdz Ķeipenei (36,472. – 41,816. km).

Seguma atjaunošanas darbu ietvaros tiks veikta vienkārtas virsmas apstrāde un horizontālā marķējuma uzklāšana. Tāpat tiks veikta atsevišķu, pārāk tuvu brauktuvei augošu un līdz ar to satiksmei bīstamu koku ciršana, kas saskaņota ar pašvaldību.

Šobrīd remontposmā noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h. Turpmāko darbu laikā ātrums tiks ierobežots līdz 50 km/h un satiksmi regulēs regulētāji.

Būvdarbus veic AS A.C.B. par līgumcenu 100 219 eiro (ar PVN), ko apmaksās no valsts budžeta. Darbus plānots pabeigt augusta vidū.