Puse no valstij piederošajiem tiltiem ir sliktā tehniskā stāvoklī, nekavējoties jāremontē

Transportbūvju inženieru asociācija: Nekavējoties jāsāk tiltu remontdarbi

Transportbūvju inženieru asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rāzna piedalās diskusijā "Ceļu projektu kvalitāte, to ietekme uz būvprocesu, ceļu ekspluatāciju un satiksmes drošību". Tie tilti, kuru stāvoklis ir ļoti slikts, rada draudus sabiedrībai, tādēļ būtu nekavējoties jāsāk to remontdarbu projektēšana un arī paši remonti, ir pārliecināts Transportbūvju inženieru asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rāzna. Viņš arī uzskata, ka valstī būtu jāmaina valsts īpašuma pārvaldīšanas un finansēšanas sistēma un būtiski jāpaaugstina tās efektivitāte.