Pirmajā pusgadā zagļi nodarījuši zaudējumus valsts autoceļiem par vairāk nekā 40 tūkstošiem eiro

Pirmajā pusgadā zagļi nodarījuši zaudējumus valsts autoceļu aprīkojumam par 42 886 eiro.

2014. gada pirmajā pusgadā ir bojātas vai nozagtas 85 ceļa zīmes, 71 ceļa zīmju stabs un 23 signālstabiņi, bojāti 295 metri aizsargbarjeru, salauzti vai nozagti divi autobusu pieturvietu soliņi, bojāti četri autobusu pieturvietu paviljoni, bojāta viena videokamera un viens luksofors.

„Autoceļu aprīkojuma zādzības nodara ne tikai materiālos zaudējumus, tās apdraud arī autovadītāju drošību. Nozagtās ceļa zīmes dēļ, kamēr nav uzlikta jauna, autovadītājiem nav pieejama tā ceļu satiksmes drošības informācija, par kuru vēstīja zīme. Tas pats attiecas uz drošības barjerām, kuras tiek izvietotas posmos, kur nepieciešams gādāt par autobraucēju drošību,”

va/s „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange

Va/s „Latvijas Valsts ceļi” aicina iedzīvotājus atcerēties par līdzcilvēku drošību un apzināti nebojāt, kā arī nezagt autoceļu aprīkojumu.

Aprīkojums tiek bojāts arī satiksmes negadījumos. No vainīgajiem un apdrošināšanas sabiedrībām šā gada pirmajā pusgadā saņemtas kompensācijas 9 726 eiro apmērā.