Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Kangaru kalniem

2020. gada 26. oktobrī ir sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821.-42,935. km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu Lielie Kangari – novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija.

Novērtējums piemērots ar VPVB 2011. gada 12. augusta lēmumu Nr. 3-n, nosacījumi tam izdoti 2015. gada 5. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) (Reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, 67028169, lvceli@lvceli.lv; www.lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS Ceļuprojekts (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv).

Novērtējums ir pieejams ŠEIT.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa P4 asfalta seguma izbūve ar vai bez trasējuma maiņas. Novērtējuma rezultātā tiek rekomendēts asfalta segums esošajā trasē bez trasējuma maiņas.