Pārslēdzas uz vasaras režīmu

Uz Latvijas valsts autoceļiem sākušies vasaras sezonas uzturēšanas darbi

Daļā Latvijas teritorijas laikapstākļi šobrīd ir atbilstoši, lai veiktu darbus, kas ir vairāk raksturīgi vasaras sezonai. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) regulāri veic autoceļu apsekošanu, un tiklīdz tiek konstatēti piemēroti apstākļi, darbi tiek uzsākti. Uz grants autoceļiem darbus var veikt, kad autoceļi ir apžuvuši, lai remontdarbos izmantojamā tehnika tos nebojātu. Reģionos, kur uz grants autoceļiem ir šķīdonis, autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi var būt apgrūtinoši un autoceļu seguma ikdienas uzturēšanas darbi tiks uzsākti, tiklīdz tas būs iespējams. Lai uzlabotu satiksmes drošību un informētu ceļu lietotājus par posmiem, kuros konkrētajā brīdī norit ikdienas uzturēšanas darbi, autoceļu uzturētāja greideri un bedru remontbrigādes tehnika ir aprīkotas ar GPS iekārtām. Tiešsaistes režīmā tam var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) tīmekļa vietnes kartē un aplikācijā Waze.

BEDRU REMONTS

Katru gadu pavasarī notiek bedru masveida remonts uz melnā seguma autoceļiem. Tas tiek uzsākts, kad ir iestājušies tehnoloģijai atbilstoši laikapstākļi – diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs plus pieciem grādiem pēc Celsija. Bedru remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm – A, B, C, D. Autoceļu melno segumu bedres A uzturēšanas klases autoceļos tiek saremontētas līdz 1. jūnijam, B uzturēšanas klases ceļos līdz 15. jūnijam un līdz 1. jūlijam C un D uzturēšanas klases ceļos. Jāmin, ka LAU šogad kopumā veicis autoceļu seguma ikdienas uzturēšanas darbus 1,3 milj. eiro apmērā. Veikti satiksmei bīstamo bedru remontdarbi ar aukstā asfalta tehnoloģiju uz melnā seguma autoceļiem 11,26 tūkst. kvadrātmetru apjomā. Satiksmei bīstamo bedru remonts uz melnā seguma autoceļiem Vidzemē veikts 3,12 tūkst. kvadrātmetru , Kurzemē 3,15 tūkst. kvadrātmetru, Latgalē 2,47 tūkst. kvadrātmetru, Zemgalē 1,77 tūkst. kvadrātmetru un  Rīgas reģionā 761 kvadrātmetru apmērā. Par satiksmei bīstamām jeb avārijas bedrēm tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums ir lielāks par 0,1 kvadrāt­me­t­ru (~32 cm x 32 cm) un tās ir dziļākas par pieciem centimetriem. Satiksmei bīstamo bedru remontdarbi uz melnā seguma autoceļiem, kam ir noteikta A uzturēšanas klase, tiek veikti 24 h laikā no brīža, kad bedre ir konstatēta, B uzturēšanas klases autoceļiem – piecu diennakšu laikā, C uzturēšanas klases ceļiem – nedēļas laikā un D uzturēšanas klases ceļiem – divu nedēļu laikā.

Galvenie valsts autoceļu uzturēšanas vasaras sezonas darbi:

  • Melno segumu bedru remonts;
  • Virsmas raupjuma atjaunošana;
  • Grants autoceļu seguma uzturēšana un remonts;
  • Satiksmes organizācijas līdzekļu (ceļa zīmju) uzturēšana un uzstādīšana;
  • Grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana;
  • Zāles, krūmu un to atvašu pļaušana;
  • Autoceļu nomaļu atkritumu savākšana.

ATJAUNO LĪDZENUMU

Arī uz grants ceļiem, atkarībā no laikapstākļiem, tiek veikti darbi. Visbiežāk tā ir greiderēšana, tas ir, seguma līdzināšana, planēšana un profilēšana. Šie darbi ir domāti seguma līdzenuma atjaunošanai bez jauna materiāla pievienošanas. Lai grants segums normāli kalpotu, tam jābūt ar šķērskritumu 3% līdz 5% no vidus uz malām. Lai to nodrošinātu, segas virskārtā ir jābūt vismaz 5 cm līdz 8 cm biezai planējamai kārtai. Svarīgi ir panākt, lai ūdens brīvi noplūst no segas. Gar ceļa malām nedrīkst būt grunts vaļņi.   Diemžēl gada laikā satiksme putekļu veidā nones apmēram vienu centimetru no grants seguma un apmēram pusei no visiem grants segumiem nav planējamās kārtas un malā ir izveidojies grunts valnis. Šādiem autoceļiem līdzina segumu, veicot ar greideri divus līdz četrus gājienus pa brauktuvi, greiderēšanas dziļums ir mainīgs, 2 cm līdz 4 cm.

Ja ir planējamā kārta un uz nomales nav vaļņu, tad veic planēšanu 5 līdz 6 greidera gājienus pa brauktuvi un nomali, atjaunojot prasīto šķērsprofilu, greiderēšanas dziļums 4 cm līdz 6 cm.  Ja autoceļam ir daudz defektu, bet ir planējamā kārta, tad veic šāda posma profilēšanu, greideris veic 5 līdz 8 gājienus visā ceļa klātnes platumā, greiderēšanas dziļums 6 cm līdz 8 cm.

Ja bedres un iesēdumi ir dziļāki par 5 cm, tad šajās vietās iestrādā jaunu grants vai šķembu materiālu, aizpildot bedres un iesēdumus; ja bedres un iesēdumi ir garākā posmā un nav planējamās kārtas, tad parasti atjauno šo kārtu, iestrādājot posmā jaunu materiālu visā klātnes platumā 5 cm līdz 8 cm biezumā. Šo darbu veic, iepriekš noņemot grunts vaļņus uz nomales.

Vasarās, pieturoties ilgsto­šam sausam un karstam laikam, uz grants ceļiem pastiprināti veidojas putekļi. Autobraucējiem ir jārēķinās ar to, ka, braucot pa grants ceļiem, veidojas putekļu mākoņi, kuri apgrūtina redzamību. Lai izvairītos no negadījumiem, braucot pa grants segumiem, ir jāievēro lielāka distance un jāizvēlas laika apstākļiem un ceļa segumam piemērots braukšanas ātrums. 2018. gadā par autoceļu būvniecības un uzturēšanas programmām virsmu izbūvēja 145,5 km valsts autoceļu. Jāuzsver: lai veiktu divkārtu virsmas apstrādi, iepriekšējā gadā ir jāizbūvē jauns šķembu pamats vismaz 10 cm līdz 15 cm biezumā un jāsakārto ūdens aizvadīšana, izrokot ceļam sāngrāvjus vietās, kur tas ir iepējams. Šogad grants autoceļu caurbraucamības uzlabošanai greiderēšana veikta 10,26 tūkst. kilometru apjomā, kā arī iesēdumu un bedru remontdarbi veikti vairāk nekā 6,5 tūkst. m3 apjomā. Greiderēšanas darbi Kurzemē veikti 3,10 tūkst. km apjomā, Vidzemē 2,91 tūkst. km, Zemgalē 1,97 tūkst. km, Latgalē 1,92 tūkst. km un Rīgas reģionā 371 km garumā. Iesēdumu un bedru remontdarbi uz grants autoceļiem Kurzemē veikti 2,67 tūkst. m3, Vidzemē 520 m3, Zemgalē 2,70 tūkst. m3, Latgalē 639 m3, Rīgas reģionā 18 m3 apjomā.

Vasaras sezonas darbi

2016 *

2017*

2018**

Bedru remonts  autoceļiem ar asfaltbetona segumu m2

368 896

336 127

284 602

Izmaksas EUR

8,5 milj.

7,8 milj.

6,3 milj.

Vienkārtas virsmas apstrāde km

101

81

82

Izmaksas EUR

2,2 milj.

1,7 milj.

1,8 milj.

Divkārtu virsma uz grants autoceļiem km

2

60

32

Izmaksas EUR

53,2 tūkst.

2,3 milj.

1,2 milj.

Greiderēšana km

123 106

130 162

104 800

Izmaksas EUR

5,2 milj.

5,7 milj.

4,4 milj.

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana m3

127 988

88 313

91 290

Izmaksas EUR

1 milj.

642 tūkst.

771 tūkst.

Zāles un krūmu pļaušana ha

14 154

13 813

14 699

Izmaksas EUR

3,3 milj.

3,4 milj.

3,6 milj.

Grāvju tīrīšana m3

183 779

216 576

259 849

Izmaksas EUR

1,5 milj.

1,8 milj.

2 milj.

Iesēdumu un bedru remonts uz grants autoceļiem

225 667

235 255

257 564

Izmaksas EUR

8,4 milj.

8,5 milj.

9,3 milj.

Greiderējamās kārtas atjaunošana grants autoceļiem m3

56 725

38 075

31 190

Izmaksas EUR

2 milj.

1,5 milj.

1 milj.

Ceļa nodalījuma joslas sakopšanas izmaksas EUR

445 tūkst.

435 tūkst.

362 tūkst.

Caurteku nomaiņa m

3 687

5 071

5 168

Izmaksas EUR

604 tūkst.

867 tūkst.

785 tūkst.

Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana, nomaiņa un pārvietošana gab.

11 321

13 024

12 767

Izmaksas EUR

707 tūkst.

834 tūkst.

739 tūkst.

* Izmaksas norādītas EUR ar PVN    
** Izmaksas norādītas EUR saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta 8. punktu