Pārbūvēs tiltu pār Istru uz autoceļa Pakalni–Ploski Zilupes novadā

Uz valsts vietējās nozīmes autoceļa V517 Pakalni–Lauderi–Ploski Zilupes novadā ir sākušies pārbūves darbi tiltam pār Istru (22,4. km) . Ceļš savieno Zilupi ar Ezerniekiem un tālāk ar Dagdu, un, lai gan satiksmes intensitāte tur nav liela – ap 400 transporta vienību diennaktī, ceļš ir nozīmīgs saimnieciskās darbības un iedzīvotāju vispārējās aktivitātes nodrošināšanā.

Pašreiz ir uzsākta apbraucamā ceļa izbūve, un būtiski satiksmes ierobežojumi un kavējumi būvdarbu laikā nav sagaidāmi. Pārbūve paredz pašreizējo avārijas stāvoklī esošo tiltu pilnībā nojaukt un uzbūvēt no jauna. Tilts ir būvēts 1959. gadā un kopš tā laika nav remontēts, ja neskaita margu un konusu stiprināšanu.

Būvdarbus veic SIA Tilts, to līgumcena ir 560 tūkstoši eiro (ar PVN) un darbus paredz pabeigt nākamajā vasarā.