Pabeigts lielākais un sarežģītākais ceļu būves objekts šogad – autoceļš no Ludzas līdz Nirzai

Ir pabeigts lielākais un viens no sarežģītākajiem šā gada ceļu būves objektiem – autoceļa posms no Ludzas līdz Nirzai, kas ir daļa no šosejas Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova).

Divu gadu laikā, no 2013. līdz 2014. gadam tur ir veikta jauna ceļa izbūve un esošo posmu rekonstrukcija kopumā 18 kilometru garumā, kopējās projekta izmaksas ir 20,3 miljoni eiro.

„Šis ir lielākais šā gada objekts ceļu būvē un vienlaicīgi viens no galvenajiem Latvijas tranzīta ceļiem, kas ir svarīgs ne vien Latgales novadam, bet arī visai valstij kopumā. Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kurus varam ieguldīt galveno ceļu rekonstrukcijā ir liels atspaids un jau šobrīd notiek iepirkumi, lai apgūtu jaunā plānošanas perioda līdzekļus ceļu infrastruktūrai,”

atzīmēja satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Darbus posmā Ludza – Nirza veica SIA „Strabag”, to kopējās izmaksas ir 20,3 milj. EUR.

No posma kopējā garuma, kas ir 17,8 km – 8,7 km ir jaunbūve, ceļš tika izbūvēts jaunā vietā, bet deviņos kilometros – rekonstrukcija.

Darbu ietvaros uzbūvēts jauns tilts pār Isnaudas upi, izbūvēti četri caurbraucamie tuneļi krustojumos ar vietējās lietošanas ceļiem. Savukārt, lai samazinātu pieslēgumu skaitu, šosejai ir izbūvēti blakusceļi aptuveni septiņu kilometru garumā.

No būvniecības viedokļa šis ir bijis sarežģīts un laikietilpīgs darbs, jo autoceļa posmā ir purvi, kur kūdras slāņu biezums svārstās no 2 – 9 metriem, vietām sasniedzot pat 13 metrus.

Satiksmes intensitāte šajā ceļa posmā pēdējos gados svārstās nedaudz zem 2000 automašīnām diennaktī, no kurām apmēram puse ir kravas transports.

Līdz šim tika veikti remontdarbi arī posmos no Nirzas līdz Terehovai. 2007. – 2008. gadā tika veikti būvdarbi posmā Nirza – Ploski, kurus veica AS „A.C.B.” par kopējo līgumcenu 24,97 milj. latu (ieskaitot PVN 18%).

2011. – 2012.gadā tika izbūvēts posms no Ploskiem līdz Terehovai. Darbus veica AS „A.C.B.” par kopējo līgumcenu 7,5 milj. latu (ieskaitot PVN).

Remontdarbiem posmā no Ludzas līdz Nirzai konkurss tika sludināts divas reizes. 2009. gadā tika uzsākti būvdarbi, kurus veica AS „A.C.B.” par līgumcenu 10,9 milj. latu (ieskaitot PVN), taču uzņēmējs nevarēja izpildīt līgumā paredzēto solītās līgumcenas ietvaros. Darbi tika izpildīti tikai 45 % apmērā par 4,8 milj. latu (ieskaitot PVN).

Fotoreportāža no autoceļa Ludza – Nirza ir pieejama šeit.