Pabeigti būvdarbi autoceļā Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (A12) 24 kilometru kopgarumā

Būvdarbi pabeigti divos autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (A12) posmos: 72,78.-83,0.km un 83,0.-96,6.km.

Abos posmos tika veikti segas pastiprināšanas darbi – vecā asfalta seguma nofrēzēšana, reciklēšana un trīs asfalta kārtu ieklāšana.

Darbi tika uzsākti pagājušā gada vasarā un pabeigti atbilstoši līgumā noteiktajam – pagājušajā nedēļā.

Būvdarbus veica piegādātāju apvienība „ACBL” un piegādātāju apvienība „LACB”, kuru ietvaros darbam apvienojās tādi uzņēmumi kā AS A.C.B. un SIA Lemminkainen Latvija.

Šie abi ir Kohēzijas fonda līdzfinansēti objekti, un to līgumcena ir 4,922 milj. EUR (A12 km 72,78-83,00) un 7,552 milj. EUR (A12 km 83,00-96,00), tajā skaitā PVN.

Līdz šim veiktās kvalitātes pārbaudes liecina, ka darbi veikti atbilstoši prasībām. Pašreiz tiek veiktas gala pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā.

Abiem posmiem ir 5 gadu garantija.