Novēlējumi ceļu nozarei tās simtgadē

Avots: Autoceļu Avīze, 2019. gada augusts

Lai veiksmīgi attīstītu valsts ceļu tīklu, rastu labākos risinājumus un uzlabotu satiksmes drošību ir nepieciešama sadarbība ar daudzām nozarēm un organizācijām

IZVIRZĪSIM PRIORITĀTES

Tālis Linkaits, satiksmes ministrs

Šī simtgade iezīmējas ar pārmaiņām nozarē. Šis ir laiks, kad mēs esam spiesti nolaisties uz zemes un mācīties izdzīvot paši. Iespēju gadi, kad tieši ceļi Eiropai bija prioritāte, ir beigušies. Iesāksim nākamo simtgadi bez tukšiem solījumiem un saliksim pa plauktiņiem visu to, kas mums ir. Ierobežota finansējuma apstākļos ir svarīgi, lai par katru paveikto kilometru mums būtu lepnums, lai nav jākaunas par to, ka nupat izbūvēts ceļš jau sāk bojāties.  Izvirzīsim prioritātes un strādāsim, lai tās īstenotu. Aktīvi runāsim ar pašvaldībām par valsts ceļu pārņemšanu to pārziņā, meklēsim papildus iespējas finansējumam. Esmu pārliecināts, ka kopā mums izdosies! No sirds sveicu svētkos.

JĀVEIC REVĪZIJU

Andris Bērziņš, biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšsēdētājs

Pirms simt gadiem Latvijas Republika mantojumā no Krievijas impērijas saņēma tiem laikiem pietiekami attīstītu ceļu tīklu. Rūpes par infrastruktūru jau 1919. gada 1. augustā tika uzticētas VAS Latvijas Valsts ceļu priekštecei Ceļu un būvju virsvaldei. Simt gados ir mainījušās varas, ceļi ir postīti, pamesti, atjaunoti un būvēti, bet pēdējos desmit gadus vienmēr trūcis naudas, kas ietekmē ceļu stāvokli un kvalitāti. Tomēr Jums autoceļi ir jāuztur un jāmodernizē, lai impēriju mantojums pārtaptu par modernas Eiropas Savienības valsts ceļu sistēmu. Mēs zinām gan to, cik ļoti šī mērķa sasniegšanai trūkst naudas, gan to, ka ceļi vairs nav arī valdības prioritāte. Zinām, ka nav Jūsu spēkos šo problēmu atrisināt. Tāpēc valstij ir pienācis laiks veikt ceļu revīziju un savās rokās atstāt tikai to, ko iespējams kopt un uzturēt. Ir laiks ieviest un izmantot jaunās tehnoloģijas, tajā skaitā prioritāšu noteikšanai valsts ceļu tīklā, klasifikācijai un strukturāliem pārveidojumiem. Biedrība Latvijas ceļu būvētājs vēl pastāvīgi palielināt vērtību, jo ceļiem ir milzīga loma valsts līdzsvarotas un konkurētspējīgas attīstības veicināšanā.

NE TIKAI MELNA ASFALTA LENTA

Andris Lukstiņš, Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs

Tieši pirms gadsimta tika dibināta Ceļu un būvju virsvalde, kas faktiski bija VAS Latvijas Valsts ceļu priekšgājēji. Ja 1919. gadā bija jāuztur apmēram 700 km ceļu, tad šobrīd pārvaldīti un uzturēti tiek vairāk nekā 20 tūkst. km ceļu tīkla. Apjoms ir gandrīz trīsdesmitkāršojies. Tas ir spilgts apliecinājums tam, cik strauji šo 100 gadu laikā ir attīstījusies mūsu valsts, mainījušies cilvēku paradumi, uzlabojusies dzīves kvalitāte.  Joma, par kuru atbildīga CSDD – satiksmes drošība – vienmēr bija un būs cieši saistīta ar ceļiem. Fakts, ka satiksmes drošība savā attīstības gaitā allaž gājusi roku rokā ar ceļu infrastruktūru, ļāvis mūsu uzņēmumiem gadu gaitā izveidot ļoti labas, ciešas un draudzīgas attiecības. Mūsu uzņēmumi ir sapratuši vienu svarīgu lietu – ceļš nav tikai melna asfalta lenta, bet tie ir dažādi drošības aprīkojumi, kas ļoti būtiski ietekmē satiksmes drošību. Un šīs apziņas maiņa mums ir ļāvusi būtiski uzlabot drošību uz ceļiem. Gribētu novēlēt uzņēmuma vadītājam Jānim Langem saglabāt enerģiju, ar kuru viņš vada uzņēmumu nu jau sešus gadus. Savukārt visiem ceļiniekiem – ražīgus turpmākos gadus un, lai izdodas piepildīt mūsu kopīgo mērķi – labus un drošus ceļus valstij un sabiedrībai!

JĀAPKOPO SPĒKI

Raitis Nešpors, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs

Kur ir cilvēks, tur ir arī ceļš – ceļš, kas iedvesmo darīt un virzīties uz priekšu. Arī mēs – VAS Latvijas autoceļu uzturētājs – mērķtiecīgi strādājam, lai uzlabotu gadsimtu veidotos Latvijas valsts autoceļus un ikvienam dotu iespēju sasniegt iecerēto. Visi ceļi, lai cik dažādi vai līkumoti tie būtu, vienmēr satiekas un saved mūs kopā. Tāpēc, tikai apvienojot spēkus un palīdzot viens otram, varam pārvarēt šķēršļus un sasniegt augstākus rezultātus. Vēlam autoceļu nozarei būt vēl uzņēmīgākai un turpināt veiksmīgi iesākto, izmantojot iespējas, kas iedvesmo un uzlādē nākamajiem 100 gadiem.

MĒS VEIDOJAM NĀKOTNI

Jānis Lange, VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs

Ceļi ir mūsu pagātne, tagadne un nākotne. Ne velti turku sakāmvārdu – Dzīve ir ceļš!, esam izvēlējušies par neformālu VAS Latvijas Valsts ceļi devīzi. Protams, ir pacilājoša sajūta vadīt ceļu nozares nozīmīgāko uzņēmumu šajā jubilejas brīdī, vienlaikus tā ir arī liela atbildība. No pagātnes ir jāmācās. Mēs esam tie, kas veido nākotni un esam atbildīgi par to, ko mantojumā saņems mūsu bērni. Izaicinājumu ir daudz. Sveicu kolēģus un novēlu veselību, veiksmi un izturību. Lai ir gandarījums par padarīto!

LAI VISI CEĻI VAĻĀ

Aigars Sēja, CBF SIA Binders valdes priekšsēdētājs

Latvijas ceļu nozarei novēlam nākotni! Tādu, kas balstīta valsts tautsaimniecības prioritātē, ne otršķirīguma principā. Lai vadītājiem spēja un prasme to sasniegt! Lai Latvijas ceļu nozari par perspektīvu, mūsdienīgu, inovācijām un attīstībai atvērtu jomu uzskatītu  tie jaunie cilvēki, kuri šodien apsver domu mācīties ceļu un tiltu būvniecības specialitātes!  Lai cieņā turēta pieredze un visi ceļi vaļā jaunības enerģijai!

KATRAM JĀIELIEK ARTAVA

Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Pašvaldību un visas valsts pamats ir cilvēki, kas šeit dzīvo, izglītojas, strādā. Mūsu uzdevums ir iedzīvotājiem nodrošināt stabilu dzīves vidi, labklājību, sakārtotu infrastruktūru. Arī ielas un ceļi ir mūsu cilvēku veiksmīgas ikdienas neatņemama sastāvdaļa, Tāpēc ir būtiski ieguldīt to sakārtošanā, lai ilgtermiņā veidotu patīkamu nākotni. Šogad ceļu nozarei aprit 100 gadu, un mūsu pienākums ir katram ielikt savu artavu cilvēku dzīves uzlabošanā, līdzdarboties pievienotās vērtības radīšanā. Tāpēc VAS Latvijas Valsts ceļiem nākamajos 100 gados novēlu, lai pieaugtu attīstības iespējas un ceļu sakārtošana kļūtu par prioritāti visas valsts līmenī, jo infrastruktūra veido valsts tēlu. Lai ikviens valsts iedzīvotājs ar patiesu lepnumu teiktu, ka dzīvo Latvijā!

JĀBŪT KOPĪGIEM MĒRĶIEM

Jānis Vanks, Drošas braukšanas skolas direktors

Pēdējos gados ļoti jūtami uzlabojas autobraucēju kultūra. Esam palikuši pieklājīgāki un iecietīgāki. Tā ir laba tendence. Arī ceļu būvētāji un apsaimniekotāji sāk arvien vairāk pievērst uzmanību tieši satiksmes drošībai un dažādas instances nevis katra savā “pagalmā” risina lietas, bet sāk apvienoties vienam kopīgam mērķim. Piemēram – maksimāli samazināt bojā gājušo skaitu uz ceļiem Latvijā. Mums vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, bet ir skaidrs, ka virziens ir pareizs. Apvienojot spēkus var panākt daudz labāku efektu. Es no sirds novēlu turpināt iesākto un galvenais, vēl straujākiem soļiem visu realizēt, jo nekas nav svarīgāks uz šīs pasaules par dzīvību.

LAI CEĻI VIENO

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Ja interneta meklētājā ievadām vārdus Latvijas ceļiem 100, tie vispirms aizved uz VAS Latvijas Valsts ceļi – valsts akciju sabiedrību, kas pārvalda Latvijas autoceļu tīklu un tam piešķirto finansējumu, plāno un vada nozares uzturēšanu un attīstību un pārrauga arī pašvaldību autoceļu tīklu. Savukārt VAS Latvijas Valsts ceļi raksturo šādi atslēgas vārdi: profesionalitāte, tradīcijas un dinastijas. Latvijas ceļu nozare savu vēsturi un darba mūžu raksta kopš 1919. gada 1. augusta un ir mūsu valsts vienaudze, taču ceļi Latvijas teritorijā bijuši gan pirms simts gadiem, gan daudz senākos laikos. Simts gadi Latvijas ceļu nozarei nozīmē, ka jau gadsimtu tos pārvalda un pārrauga valsts kopā ar pašvaldībām. Nozares simtgadi Latvijas ceļinieki var sagaidīt ar lepnumu par paveikto. Kaut gan ceļi nekad tā īsti nav bijusi valsts pirmā prioritāte, ceļinieki ir pratuši saglabāt un attīstīt Latvijas ceļu būvētāju labākās tradīcijas un latvisko darba tikumu, pieredzes un kvalitātes stafeti nododot no paaudzes uz paaudzi. Priecē, ka Latvijas darba tirgū joprojām valda vietējie ceļu būves uzņēmumi, kas nebūt nav sliktāki par kolēģiem citās valstīs, bet tieši otrādi – Latvijas ceļu projektētāji, būvnieki un būvuzraugi ir konkurētspējīgi gan kaimiņvalstīs, gan citviet pasaulē, un to apliecina arī LVC piešķirtais kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO. Nākamajā simtgadē novēlam Latvijas ceļinieku saimei stipru garu, profesionālus speciālistus un gudrus politiķus! Un lai ceļi un tilti, kas ne tikai nodrošina iespējas mums pārvietoties un rotā Latvijas ainavu, pirmām kārtām vienotu vietas un cilvēkus!

PADARA PAR SASNIEDZAMU GALAMĒRĶI

Jānis Vilnītis, Liepājas domes priekšsēdētājs

Saka, ka mūsu darba augļi atspoguļo to, kādi cilvēki esam mēs paši. Nedaudz pārfrāzējot šo domu, es gribētu teikt pat tā – kādi saimnieki esam, tādi ir arī mūsu darba rezultāti; un labam rezultātam no svara vienmēr ir laba sadarbība. Tāpēc mans vēlējums ceļu nozarei nākamajiem simts gadiem būtu – turpiniet atbildīgi veikt savu darbu un esiet profesionāļi, kuri prot savā darbā apvienot darba pamatvērtības un mūsdienu inovācijas. Jo jūs esat tie, kuri pārējiem ļauj ieraudzīt, piedzīvot, satikties. Ceļš ir tas, kas mūsu valsti, novadu, pilsētu vai sētu padara par sasniedzamu galamērķi visas pasaules mērogā, tādēļ, lai mūsu ceļi vienmēr ir kā drošs un ērts pavadonis gan valsts iedzīvotājiem, gan viesiem. Liepājas pašvaldības vārdā sveicu ceļu nozari 100. jubilejā!