LVC: Valsts tilti tiek sistēmiski uzraudzīti

Šogad valsts ceļu tīklā tiek pārbūvēti 8, bet atjaunoti 17 tilti, kā arī pārbūvētas trīs caurtekas, bet uz trim tiltiem tiek atjaunots brauktuves segums. Divi tilti, uz kuriem patlaban notiek aktīvi būvdarbi – pār Daugavu Daugavpils apvedceļā un pār Raunu uz vietējā ceļa Lodes stacija – Jaunrauna- Veseleva (V296) tiks pabeigti nākamgad.

VAS “Latvijas Valsts ceļu” (LVC) pārziņā ir 969 tilti, kuru kopējais garums pārsniedz 31 km. Lielākā daļa tiltu ir dzelzsbetona, tomēr ir arī vairāki metāla, akmens un koka tilti, stāsta LVC Tiltu daļas vadītājs Māris Dūzelis (attēlā).

LVC papildu ceļu sakārtošanas programmām katru gadu gatavo arī Tiltu programmu – sarakstu ar tiltiem un caurtekām, kuras nepieciešams atjaunot vai pārbūvēt un cik daudz naudas tam nepieciešams. Atbilstoši pieejamajam finansējumam, plāns tiek realizēts. Tāpat LVC Tiltu daļa uztur un atjauno tuvāko trīs gadu plānu, kurā ik gadu veic nepieciešamās korekcijas.

Šogad Tiltu programmai novirzīti gandrīz 8 milj. eiro, katru gadu šis finansējums pieaug. Pērn tiltiem bija atvēlēti 6,8 milj., bet nākamgad plānoti 8,4 milj. eiro. Tomēr tiltu atjaunošana notiek ne tikai šīs programmas ietvaros, bet arī Eiropas Savienības (ES) fondu – Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un INTERREG projektu ietvaros – ceļu atjaunošanas darbu gaitā tiek sakārtoti arī šajos posmos esošie tilti un caurtekas.

Deficīts – 170 miljoni

Pirms valsts neatkarības atjaunošanas būvēto tiltu vidējais kalpošanas laiks ir prognozēts 40-50 gadi, un tas nozīmē, ka katru gadu būtu jāpārbūvē ne mazāk par 20 tiltiem. Latvijā ir ļoti daudz tiltu, kas ir būvēti pagājušā gadsimta 60. un 70. gados un šo tiltu kalpotspēja ir atkarīga no būvniecībā izmantoto materiālu īpašībām, veikto darbu kvalitātes, kā arī uzturēšanas un atjaunošanas darbu regularitātes. Tā kā lielai daļai tiltu remonts savlaicīgi nav veikts, gandrīz pusei valsts tiltu stāvoklis ir vērtējams kā slikts (34,9%) un ļoti slikts (12,1%).

Šā gada sākumā veiktie aprēķini liecina, ka Tiltu programmā deficīts ir apmēram 170 milj. eiro – tā ir summa, kura būtu nepieciešama, lai savestu kārtībā visus valsts pārziņā esošos tiltus.

Regulāri pārbauda

LVC Tiltu daļā strādā inženieri, kuri ikdienā nodrošina tiltu sistēmisku uzraudzību – veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par tiltu stāvokli. Par citām tiltu inspekcijām redzams pievienotajā infografikā.

LVC veic arī pašvaldību tiltu vizuālās inspekcijas – tas ir paredzēts deleģēšanas līgumā, un ik gadu tiek pārbaudīti apmēram 75% no visiem pašvaldību tiltiem. LVC nodaļu ceļu būvinženieri veic vizuālās pārbaudes, izpēta un nofotografē tiltu, novērtējot tiltu konstruktīvos elementus. Ja tiek konstatēti kādi defekti, tad par to tiek informētas konkrētās pašvaldības, aicinot defektu novērst.

Kas attiecas uz valsts tiltiem, tad patlaban neviens no valsts pārziņā esošajiem tiltiem satiksmei nav slēgts. 51 tiltam ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, pārsvarā saistīti ar autotransporta gabarītiem – masu, platumu u. c.

Valsts pārziņā ir tilti, kuru nestspēja ir pietiekama, bet kritiskā stāvoklī ir no saliekamajiem blokiem veidotās tiltu ietves – tām nav atbilstošu drošības barjeru un margu. Tādos gadījumos, satiksmes drošības nodrošināšanai, līdz pārbūvei uz tiltiem tiek novietotas pagaidu barjeras un  ierobežota gājēju kustība.

Ja iedzīvotājiem ir šaubas par kādu tiltu, aicinām zvanīt uz Satiksmes informācijas centra diennakts bezmaksas tālruni 80005555 un informēt par to.