Latgalē uz visiem valsts autoceļiem ir atjaunota satiksme

Latgalē ir atjaunota satiksme uz visiem augusta lietavu radītajos plūdos cietušajiem valsts autoceļiem. Šovakar tika atjaunota satiksme uz pēdējā – valsts vietējās nozīmes autoceļa Salnava–Motriņa (V531) pie Krutovas (4,5. km). Kopumā plūdu dēļ uz dažādu laiku deviņos novados bija slēgti 17 valsts autoceļi.

Plūdos cietušie valsts autoceļi:

Kārsavas novadā:

 • Valsts galvenais autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā starp Kārsavu un Rēzekni Mežvidu pagastā (28. km);
 • Mērdzene–Stiglova (V533) pie Mērdzenes (5,5. km);
 • Mērdzene–Čeri (V534) pie Rūzoriem (3,4. km) un pie Mērdzenes (6. km);
 • Seļekova–Degļova–Goliševa (V507) pirms Goliševas (26. km);
 • Ludza–Stiglova–Kārsava (V501) pirms Latvīšu Stiglovas (18. km);
 • Kārsava–Kārsavas stacija (V503) pie Kārsavas (0,8.-1,1. km).

Baltinavas novadā:

 • Valsts reģionālais autoceļš Viļaka–Kārsava (P45) pie Pazlaugas (37. km) un pie Baltinavas (32,1. km);
 • Tilža–Baltinava (V460)  pie Baltinavas (18,8. km);
 • Upītes–Demerova (V478) pie Bukiem (1,76. km) un pie Demerovas (6,7. km).

Balvu novadā:

 • Valsts vietējais ceļš Ruskulova–Bērzpils (V493) pie Zosuļiem (26,5.-27,0. km).

Daugavpils novadā:

 • Valsts vietējais ceļš Višķi–Grāveri (V676) pie Ambeļiem (7,4. km).

Ilūkstes novadā:

 • Valsts vietējais ceļš Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) pie Zīlītēm (20. km).

Jēkabpils novadā:

 • Valsts vietējais ceļš Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži  (P72) pie Kaldabruņas (26,6. km).

Līvānu novadā:

 • Valsts vietējais ceļš Rožupe–Švirksti (V759) pie Švirkstiem (1,3.-2,93. km).

Rēzeknes novadā:

 • Mērdzene–Stiglova (V533) pirms Silinīkiem (3. km);
 • Rogovka–Mežvidi–Pušmucova (V499) pie Rogovkas (2. km) un pie Bliseniem (5. km).

Viļakas novadā:

 • Salnava–Motriņa (V531) pie Krutovas (4,5. km).