Kādas ir vidējās ceļu būvdarbu izmaksas?

Viena kilometra GRANTS ceļa pārbūves izmaksu aprēķinam par pamatu ir ņemti tie darbi, kuri sastāda objektu izmaksu lielāko daļu (kā arī ir ievērtēti pārējie darbi – 15% apmērā), seguma platums ir ievērtēts kā 8 metri, attiecīgās vienību cenas ir vidējās cenas, kas apkopotas no būvuzņēmēju piedāvātajām cenām būvdarbu konkursos 2016. gadā. Faktiskās (konkrētu ceļu pārbūves projektu) viena kilometra izmaksas var atšķirties materiālu un mehānismu transportēšanas attālumu atšķirības un esošā ceļa stāvokļa dēļ līdz pat 50%.

Viena kilometra ASFALTĒTĀ ceļa pārbūves izmaksu aprēķinam par pamatu ir ņemti tie darbi, kuri sastāda objektu izmaksu lielāko daļu (kā arī ir ievērtēti pārējie darbi – 15% apjomā), seguma platums ir ievērtēts kā 9 metri, attiecīgās vienību cenas ir vidējās cenas, kas apkopotas no būvuzņēmēju piedāvātajām cenām būvdarbu konkursos 2016. gadā. Faktiskās (konkrētu ceļu pārbūves projektu) viena kilometra izmaksas var atšķirties materiālu un mehānismu transportēšanas attālumu atšķirības un esošā ceļa stāvokļa dēļ līdz pat 50%.