Greiderē nožuvušus grants autoceļus

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”novērš iesēdumus, bedres un citas ceļa seguma deformācijas, kuras izveidojušās pēc ziemas sezonas. Greiderēšanu veic tikai uz darba tehnoloģijai atbilstoša mitruma autoceļu segumiem.

Savukārt uz grants autoceļu segumiem, kuri vēl ir pārmitrināti, klāti ar apledojuma kārtu (tasnovērojams meža apvidos) darbi netiek veikti, jo nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu darbaizpildi. Lai ceļa seguma stāvokli nepasliktinātu, ir ieviesti pagaidu kravas autotransporta masas ierobežojumi. Ceļa segumam ir pilnībā jāatkūst, lai varētu veikt greiderēšanas darbus un atgūtunestspēju.

LAU regulāri apseko valsts autoceļus un tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst tehnoloģijai, tiks uzsākta greiderēšana.