Grants autoceļus pārklās ar melno segumu gandrīz 32 km garumā

Šogad, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs gandrīz 32 km garumā grants autoceļiem veiks dubultās virsmas apstrādi. Līdz šim grants autoceļiem dubultās virsmas apstrāde ir veikta 215 km garumā, tādējādi kopumā ar šādu segumu pārklāti gandrīz 250 km grants autoceļi.

Galvenie ieguvumi no šāda ceļa seguma ir iedzīvotājiem, kuri dzīvo autoceļu apkaimē, un autovadītājiem, tāpēc, ka tiek novērsta turpmāka ceļa seguma putēšana un nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi.

Tāpat uz autoceļiem tiek sakārtota ūdens atvade no ceļa seguma – tīrītas caurtekas, grāvji, noņemti nomaļu uzaugumi, cirsti krūmi, kā arī novērsti iesēdumi un bedres.

Autoceļa virsmas segums iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr segums nav pielīdzināms asfalta seguma noturībai. Līdz ar to šo tehnoloģiju izmanto uz ceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti.

Seguma kalpošanas ilgums ir atkarīgs no satiksmes intensitātes un no kravas autotransporta pārvietošanās biežuma. Vidēji seguma noturība ir pieci līdz desmit gadi, pēc tam virsmas apstrāde tiek veikta atkārtoti.

Infografika par dubultās virsmas apstrādi

Latvijas ceļu karte ar jau apstrādātajiem un šogad plānotajiemceļu posmiem

Par LAU:

LAU visā valsts teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu, veic valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus, kā arī būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu.

LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus uz vairāk nekā 900 tiltiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu.