Fotoreportāža: pie Pļaviņām atklāts pārbūvētais Daugavpils šosejas rotācijas aplis un autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene posms

Piektdien, 3. septembrī, pie Pļaviņām svinīgi atklāti pārbūvētie valsts autoceļu posmi uz Daugavpils šosejas (A6) starp rotācijas apļiem (129,33.–132.60. km) un uz valsts reģionālā autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Daugavpils šosejas līdz Aiviekstes ciemam (0,12.–7,37. km).

Abi pārbūvētie posmi atrodas vietā, kur satiekas trīs Latvijas reģioni – Zemgale, Vidzeme un Latgale. Pārbūve tika uzsākta 2020. gada augustā, šogad turpinājās pēc tehnoloģiskā pārtraukuma un tagad ir pabeigta.

Foto: Renārs Koris.

Atklāšanā piedalījās VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, būvnieku pārstāvji – SIA VIA valdes priekšsēdētājs Gints Gruntiņš un SIA 8 CBR valdes priekšsēdētājs  Andris Lacbergs, tiltu projekta autors no SIA Ceļuprojekts Juris Linde, LVC Tiltu daļas eksperts Roberts Auziņš, kā arī Pļaviņu apvienības pārvaldes un Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Aivars Bardovskis.

“’Divi ceļu objekti pie Pļaviņām šogad ir pirmie, kurus atklājam pēc būvdarbu noslēguma, bet noteikti ne pēdējie. Gan Daugavpils šosejas, gan reģionālā autoceļa P37 posmiem ir veikta pārbūve, ieguldīts pamatīgs darbs, ceļi tagad ir ne vien komfortablāki, bet arī drošāki,” uzsvēra LVC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.

“’Šogad tāpat kā pērn visvairāk darbu notiek uz reģionālajiem ceļiem un pārsvarā tiek veikta segas atjaunošana, jo finansējuma lielākā daļa nāk no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, kuri ir pieejami tikai vienas būvdarbu sezonas ietvarā. Tāpēc īpašs gandarījums par šiem objektiem, kur bija iespēja veikt pamatīgākus darbus, tai skaitā pārbūvēt vairākus tiltus. Lielākie ieguvēji no padarītā, protams, būs ceļu lietotāji, jo, kā saka vietējie, braucot no Rīgas uz Madonu un sasniedzot šo vietu, vienmēr varēja zināt, ka līdz mājām jau tuvu, jo auto sāka stipri kratīt uz nelīdzenā ceļa. Tagad tā vairs nebūs,” stāstīja Lazdovskis.

Uz Daugavpils šosejas (valsts galvenā autoceļa Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki), A6) pie Pļaviņām starp rotācijas apļiem (129,33.–132.60. km) veikta pilna ceļa segas pārbūve, izbūvējot drenējošo un salturīgo slāni, pamatus un trīs kārtās ieklājot asfaltbetonu. Kapitāli pārbūvēta posmā esošā dzelzceļa pārvada laidumu konstrukcija, kā arī nostiprinātas nogāzes zem pārvada.

Darbus posmā veica SIA VIA, tās valdes priekšsēdētājs Gints Gruntiņš savā uzrunā norādīja, ka, realizējot Daugavpils šosejas posma pārbūvi, nozīmīgs darbs ieguldīts no visām iesaistītajām pusēm, un rezultātā ir paveikts ļoti kvalitatīvs darbs.

Ievērojamas pārmaiņas veiktas Daugavpils šosejas (A6) un autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene krustojumā – rotācijas aplī.  Tas ir nobīdīts kustības pārvada virzienā, attiecībā pret veco atrašanās vietu, panākot drošāku un pārskatāmāku apļveida krustojuma izbraukšanu, kuru nakts stundās atvieglos arī no jauna ierīkotais krustojuma apgaismojums.

“Kā zināms, pašvaldībām sakārtoti autoceļi ir ļoti svarīgi. Un Pļaviņu rotācijas aplis ir kā vārti nevien uz vēsturiskajiem reģioniem Latgali, Zemgali un Vidzemi, bet arī uz jaunizveidotajiem novadiem, kas radušies administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Paldies būvniekam, paldies LVC, un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību, sakārtojot arī citus ceļus Pļaviņās un apkārtnē,” uzsvēra Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāja funkciju veicējs Aivars Bardovskis.

Izmaiņas krustojuma plānojumā un satiksmes organizācijā veiktas arī autoceļa A6 un Lielās ielas krustojumā Gostiņos, lai padarītu arī šo pieslēgumu drošāku.

Satiksmes intensitāte Daugavpils šosejas posmā pie Pļaviņām starp rotācijas apļiem 2019. gadā bija 3700 automašīnu diennaktī, 2020. gadā – 3384 automašīnas diennaktī.

Darbus veica SIA VIA par līgumcenu 2 983 425 eiro (ar PVN), no tiem 520 000 eiro (ar PVN) izmaksājusi pārvada pārbūve. Būvdarbi finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta autors ir SIA Projekts 3.

Autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) sākuma posmā no Daugavpils šosejas (A6) līdz Aiviekstei 7,25 km garumā veikta daļēja ceļa segas pārbūve. Ceļa konstrukcijai ar šķembu kārtu pastiprināts pamats, uz kura trīs kārtās izbūvēts asfaltbetona segums. Būvdarbu ietvaros iztīrīti un izrakti grāvji, pārbūvētas caurtekas un autobusu pieturvietas, uzstādītas jaunas ceļazīmes, drošības barjeras un nojumes autobusu pieturvietās. Gājēju kustības uzlabošanai izbūvēta ietve gar Krūmēnu kapiem.

“Esmu lepns par padarīto darbu un par lielisko sadarbību ar projektētājiem un pasūtītāju. Lai visiem ceļu lietotājiem veiksmīgi kalpo šie labie ceļi,” atzina SIA 8 CBR valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs.

Autoceļa 1,63. kilometrā vecā tilta pār Vesetas vecgultni vietā uzbūvēta jauna dzelzsbetona velve ar laidumu 12 m. Agrākais tilts būvēts 1963. gadā. Tas bija veidots kā 42 m garš trīslaidumu tilts, būvēts no Padomju laika tipveida 14 m garām sijām. Tilts bija sliktā tehniskā stāvoklī ar nepiemērotiem brauktuves gabarītiem un samazinātu nestspēju. Velve projektēta un būvēta atbilstoši esošajai hidroloģiskajai situācijai saskaņā ar mūsdienu standartiem un no mūsdienīgiem materiāliem. Būves veidotā velves forma arhitektoniski sasaucas ar vēsturisko mūra tiltu Vesetas vecgultnes pašā lejtecē.

“Pirmo reizi uz šī tilta apsekošanu es ierados pirms pieciem gadiem un redzēju, ka tā apakša tiek izmantota kā lopu tunelis. Izstrādājot projektu, es domāju gan par šīs jaunās caurtekas jeb velves ārējo izskatu, lai tā būtu pievilcīga, gan arī lai tā būtu funkcionāla. Te arī turpmāk, nepieciešamības gadījumā, vietējie varēs izdzīt lopus ganībās, bet pamatīgais velves izmērs ļaus upei skaisti tecēt arī tad, kad ūdens līmenis paaugstināsies. Es novēlu, lai ir vairāk velvju tiltu,” tā velves projekta autors SIA Ceļuprojekts projektētājs Juris Linde.

Autoceļa 5,74. kilometrā pār Krievciema HES darba kanālu nojaukts vecais tilts un uzbūvēts jauns monolīta dzelzsbetona pēcsaspriegts tilts ar laidumu 15 m. Pārbūvētais tilts bija būvēts 1963. gadā. Tas bija veidots kā 17,32 m garš tilts, būvēts no Padomju laika tipveida 8,66 m garām sijām. Vecais tilts bija sliktā tehniskā stāvoklī – ar nepiemērotiem brauktuves gabarītiem un samazinātu nestspēju. Jaunā tilta būve projektēta un būvēta atbilstoši mūsdienu standartiem, ievērtējot gan ceļu satiksmes, gan HES vajadzības.

Autoceļa 5,89. kilometrā atjaunots tilts pār Vesetas kanālu, saremontējot balstus un sijas, izbūvējot jaunu hidroizolāciju, brauktuves segas konstrukciju un pārejas plātni. Atjaunotais tilts pār Vesetu būvēts 1971. gadā. Tas ir veidots kā 44,76 m garš trīslaidumu tilts, būvēts no Padomju laika tipveida 14 m un 16,76 m garām sijām. Tilta atjaunošanas ietvaros tiltam izbūvēta jauna tilta virsbūve un remontētas tilta nesošās konstrukcijas. Tilts projektēts un būvēts atbilstoši mūsdienu standartiem un mūsdienīgiem materiāliem, ņemot vērā ceļu satiksmei nepieciešamās prasības.

“Man ir prieks visu iedzīvotāju un autovadītāju vārdā par šo veiksmīgi realizēto projektu. Ir izveidoti jauni novadi, un šīs sakārtotās vietas saņemam kā dāvanas. Paldies visiem iesaistītajiem. Iedzīvotāji ir priecīgi gan par mobilitāti, gan satiksmes drošību, kas ir pieaugusi, salīdzinot ar situāciju iepriekš. Prieks par to, kas ir radīts, un šādi projekti noteikti veicina novada attīstību,” norādīja Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

Valsts reģionālais autoceļš P37 savieno Pļaviņas, Madonu un Gulbeni un ir svarīga satiksmes artērija Vidzemē, pa kuru ikdienā pārvietojas iedzīvotāji, komerctransports, kā arī tiek transportētas kokmateriālu kravas, dolomīts no ieguves vietām visā apkaimē un citas smagā transporta kravas. Pārbūves rezultātā uzlabojusies autoceļa nestspēja, satiksmes drošība uz ceļa un braukšanas komforts autobraucējiem.

Satiksmes intensitāte uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene 2019. gadā bija 3200 automašīnu diennaktī, 2020. gadā – 2600. 

Darbus veica SIA 8 CBR par līgumcenu 6 722 218 eiro (ar PVN), ko finansē no valsts budžeta. Projekta autors ir AS Ceļuprojekts.