Būvniekiem būs jālabo defekti uz autoceļa Bauska–Aizkraukle

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) uzdeva būvniekiem labot  defektus uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) divos posmos aiz apdzīvotas vietas Vecsaule (8,38.-17,48. km). Veicot izpildīto darbu kvalitātes kontroli, būvuzraudzība konstatēja nekvalitatīvi izbūvētu asfaltbetona virskārtu.

Arī  LVC Ceļu laboratorijas mērījumi un būvuzraudzības veiktās pārbaudes liecina, ka uzklātā asfalta virskārta ceļa labajā pusē nav līdzena un asfaltbetona sablīvējums neatbilst prasībām.

Šīs nedēļas sākumā kvalitātes kritērijiem neatbilstošajos ceļa posmos tiks veikta asfalta virskārtas frēzēšana.  Trešdien, 31.maijā paredzēta  ceļa virskārtas asfaltēšana, bet līdz darba nedēļas beigām jāveic horizontālo apzīmējumu uzklāšana salabotajos ceļa posmos. Defektu labojumi tiek veikti par būvnieku līdzekļiem. Būvuzņēmējs šajā objektā ir SIA Igate.

 

VAS Latvijas Valsts ceļi Ceļu laboratorijas speciālisti veic regulāras kvalitātes pārbaudes būvniecības objektos valsts autoceļu tīklā, kā arī ārkārtas pārbaudes, kuras notiek, nebrīdinot būvniekus. Gadījumos, kad pārbaužu rezultāti uzrāda neatbilstību specifikāciju kvalitātes prasībām, uzņēmējiem šie defekti ir jālabo par saviem līdzekļiem. Tāpat būvniekiem var tikt piemēroti naudas sodi vai garantijas termiņa pagarinājums.