Būvnieki labos defektus uz ceļa Tukums – Kuldīga

Va/s „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) speciālisti ir konstatējuši iesēdumus autoceļa Tukums – Kuldīga (P121) posmā pie pieturvietas „Dunduri”.

Šī ceļa attiecīgā posma remontdarbi tika veikti 2012. gadā. Jau 2013. gada rudenī LVC speciālisti autoceļa 66,49. un 67,38. km konstatēja nelielus defektus – divus iesēdumus uz autoceļa seguma un nomales.

Atsākoties šī gada būvdarbu sezonai un konstatējot defektu apjoma palielināšanos, LVC uzdeva būvniekiem – SIA „Strabag” labot minētos defektus paredzētā piecu gadu garantijas termiņa ietvaros.

Būvnieki remontdarbus plāno veikt šogad septembrī. Darbi tiks veikti garantijas termiņa ietvaros un par būvnieka līdzekļiem.

Pašreiz minētais autoceļa posms ir aprīkots ar brīdinājuma zīmēm Nr. 112 „Nelīdzens ceļš”. Papildus norobežojumi pagaidām nav nepieciešami.

Kā LVC ziņojusi iepriekš, atbildīgie dienesti valsts autoceļu tīklu apseko ikdienas, tomēr autovadītāji nereti ir pirmie, kas pamana bojātos posmus. LVC pateicas iedzīvotājiem par informāciju un aicina sekot līdzi remontu norisei un informēt, ja rodas jautājumi par veicamo darbu kvalitāti un satiksmes organizāciju.

Informāciju un fotoattēlus lūdzam iesūtīt twitter.com/LVceli vai uz e-pastu kvalitate@lvceli.lv. Visa saņemtā informācija, arī anonīmā, tiks pārbaudīta, objekti apsekoti. Tomēr, lai būtu iespējams saņemt LVC speciālistu atbildes, lūdzam norādīt arī savu kontaktinformāciju.