Būvnieka maksātnespējas dēļ šogad netiks pabeigti ceļa būvdarbi Lietuvas pierobežā pie Bauskas

Pērn maijā  Lietuvas pierobežā uz autoceļa Bauska–Bērzi–Lietuvas robeža (V1028) posmā no Bērziem līdz Lietuvas robežai (km 7,44-14,62 km) tika uzsākti atjaunošanas darbi, kas turpinājās šogad, taču līdz būvniecības sezonas beigām netiks pabeigti, jo SIA Union Asphalttechnik, kas iepirkuma rezultātā bija ieguvusi tiesības veikt būvdarbus, šā gada 26. jūlijā ir pasludinājusi maksātnespēju.

Līdz maksātnespējas pasludināšanai būvnieks paveica lielāko daļu darbu, taču atlikušie apmēram 17% no darbu apjoma netika izdarīti. Tostarp nav veikta virsmas apstrāde, nomaļu uzpildīšana, dilumkārtas uzklāšana nobrauktuvēs, drošības barjeru uzstādīšana un ceļa horizontālie apzīmējumu, ceļa aprīkojuma uzstādīšana. Šā gada 10. jūnijā SIA Union Asphalttechnik apturēja visus darbus un pameta būvlaukumu.

Patlaban būvuzraugs un VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) speciālisti veic objektā pabeigto darbu uzskaiti, lai noslēgtu protokolu par būvdarbu pabeigšanu nepilnā apjomā. Lai atsāktu un paveiktu atlikušos būvdarbus, tiks sludināts jauns iepirkums. Plānots, ka projekts tiks pabeigts nākamā gada būvniecības sezonā.

Autoceļa Bauska–Bērzi–Lietuvas robeža (V1028) posma atjaunošanas darbu ietvaros ir izbūvēta ceļa pamata nesošā kārta un asfalta apakškārta, noņemts apaugums, sakārtoti grāvji un caurtekas, nogāzes un sabiedriskā transporta pieturas.  Atbilstoši projektam, lai nodrošinātu ilgāku ceļa seguma kalpošanas laiku, posmā bija paredzēts veikt virsmas apstrādi un citus darbus, kas nav paveikti. Kopējās projekta izmaksas ir 1 519 921 (bez PVN), no tiem 85% ir Interreg līdzfinansējums.

Autoceļa Bauska–Bērzi–Lietuvas robeža (V1028) posma no Bērziem līdz Lietuvas robežai (km 7,44-14,62 km) atjaunošana notiek Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Easycrossing jeb Vieglā šķērsošana ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt mobilitāti un teritoriālo integritāti pierobežas reģionos ar atbilstošas transporta infrastruktūras nodrošināšanu darbaspēka, pakalpojumu un preču kustībai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Lietuvas ceļu administrāciju.