Bedres saremontētas aptuveni 60 km garumā

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ir pabeidzis bedru masveida remontu uz melnā seguma valsts autoceļiem. Šogad saremontēto bedru apjoms ir vairāk nekā 350 000 m2 platībā. Saremontēto bedru platību pārvēršot kilometros vienlaidus ir salaboti aptuveni 60 km, kas ir pielīdzināms attālumam Rīga – Bauska.

Bedru apjoms ir līdzīgs kā pagājušajā gadā, proti, 2014. gada pirmajā pusgadā bedres tika saremontētas gandrīz 360 000 m2 platībā.

Bedres, kuras rodas no jauna, tiek labotas visa gada garumā.

Jāņem vērā, ka bedru veidošanās ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, ceļa seguma vecuma, satiksmes intensitātes, laika apstākļiem, nokrišņu daudzuma.

Bedru labošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu valsts autoceļu caurbraucamību visā valsts teritorijā. Līdz ar to nebūtu nebūtu pareizi bedru labošanas vietā ik gadu atjaunot konkrētu ceļa posmu 60 km apmērā. Šāda rīcība tikai veicinātu straujāku valsts autoceļu stāvokļa pasliktināšanos un neatbilstošus braukšanas apstākļus autovadītājiem.

Par LAU:

LAU visā valsts teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu, veic valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus, kā arī būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu.

LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus uz vairāk nekā 900 tiltiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu.