Augusta plūdos bojāti vairāk kā 150 valsts autoceļu posmi

Augusta beigās notikušie plūdi Latgales reģionā bija skāruši vairāk kā 150 valsts autoceļu posmus un radīja zaudējumus 1 300 000 eiro (ar PVN) apmērā.

Plūdos visvairāk cietuši Rēzeknes, Baltinavas, Kārsavas un Balvu novadā esošie valsts autoceļi.

Zaudējumi visvairāk cietušajos novados:

Rēzeknes novads – 388 188.56 eiro;

Baltinavas novads – 229 806.10 eiro;

Kārsavas novads – 175 312.92 eiro;

Balvu novads – 164 732.35 eiro.

Lai atjaunotu autoceļus pēc plūdiem, tika veikta un turpinās caurteku atjaunošana, nogāžu nostiprināšana, izskalojumu aizbēršana, seguma dilumkārtas atjaunošana, ceļa sāngrāvju nostiprināšana, barjeru sakārtošana, ceļa klātnes atbrīvošana no lauztiem kokiem un citi darbi. Plūdu sekas tiek novērstas maksimāli īsā laikā, lai ceļus sakārtotu un sagatavotu ziemas uzturēšanas darbu veikšanai.

To, kādi darbi būs nepieciešami, lai atjaunotu valsts autoceļus, kas cieta otrajos plūdos, kuri notika jau septembrī, varēs aprēķināt tad, kad kritīsies ūdens līmenis un autoceļi vairs nebūs zem ūdens. Šobrīd satiksmei vēl ir slēgti divi autoceļu posmi Latgalē:

  • Rožupe-Švirksti (V759) 1,3.-2,93.km;
  • Mežslokas-Čonkas-Dūre (V374) 13,714 km.