Atsākas ceļa remontdarbi uz reģionālā autoceļa no Kalnciema līdz Kūdrai; atjaunos ceļa segumu arī pie Kuldīgas

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi valsts reģionālā autoceļa Kalnciems – Kūdra (P101) posmā no 0,075. – 11,51. kilometram.Posmos no 0,075.-5,6. kilometram un no 6,03. – 11,51. kilometram notiek segas atjaunošana, savukārt vidus posmā no 5,6.-6,03. kilometram segas pārbūves darbi.

Pagājušā gadā būvdarbu ietvaros tika veikta vidējā posma pamatu pārbūve un asfalta ieklāšana pārējos posmos, šogad tiks veikta asfalta virskārtas ieklāšana un virsmas apstrāde. Patreiz satiksme  tiek regulēta ar ceļazīmēm, viens posms ir aprīkots ar luksoforu un visā objektā ir ātruma ierobežojums 50 km/h. Darbus veic SIA Saldus ceļinieks par līgumcenu 2 264 572 eiro (ar PVN) , ko sedz valsts budžets un darbus pilnībā pabeigt plānots jūlija pirmajā pusē.

Sākušies seguma atjaunošanas darbi arī uz autoceļa Tukums – Kuldīga (P121) posmā no pagrieziena uz Pļavsargiem līdz krustojumam ar Kuldīgas apvedceļu (P118) (75.49 km 82.65 km). Posmā paredzēta profila jeb iesēdumu labošana, kā arī tiks veikta vienkārtas virsmas apstrāde. Tiks arī nomainītas caurtekas un iztīrīti grāvji. Satiksme posma ir regulēta ar ceļazīmēm, bet braukšanas ātruma ierobežojums noteikts 50 km/h. Paredzamais objekta šķērsošanas laiks ir 15 minūtes. Būvdarbus veic SIA Saldus ceļinieks par līgumcenu 211,21 tūkst. eiro (ar PVN), ko finansē no valsts budžeta. Būvdarbus plānots pabeigt jūlija sākumā.