Atjaunots segums uz vairākiem vietējas nozīmes ceļiem

Pabeigti seguma atjaunošanas būvdarbi vairākos valsts vietējas nozīmes ceļu posmos.

Latgalē segums atjaunots uz autoceļiem:

– Pērkoni–Vīksna–Mālupe (V454) posmā no Pērkoniem līdz Vīksnai (0,00.-8,45. km);

– Līksna–Kalupe–Vecvārkava–Rožupe (V678) posmā no Daugavpils šosejas (A6) līdz Lielajiem Mukāniem (0,55.-9,65. km).

Zemgalē – uz autoceļiem:

– pievedceļam Iecavas pansionātam (V1040) posmā no Iecavas līdz Dainām (0,00.-2,15. km);

– Kājnieki–Viesturu stacija–Bramberģe (V1060) posmā no krustojuma ar autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) līdz Viesturiem (0,00.-2,35. km).

Kurzemē – uz autoceļiem:

– Kuldīga–Basi (V1290) posmā no Priedaines līdz Mežarājiem (0,155.-4,000. km);

– Kabile–Vārme (V1297) posmā no Vārmes līdz autoceļam Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108);

– Gaiķi–Kabile (V1298) posmā no Gaiķiem līdz Satiķiem (0,00.-2,97. km);

– Ugāle–Blāzma–Ance (V1311) posmā no Blāzmas līdz Liesupēm (10,157.-11,555. km) un

– Usma–Amjūdze (V1325) posmā no Usmas līdz Laukgaliem (0,400.-1,692. km).

Uz autoceļiem Pērkoni–Vīksna–Mālupe, Līksna–Kalupe–Vecvārkava–Rožupe, Kabile–Vārme, Ugāle–Blāzma–Ance, Usma–Amjūdze un pievedceļam Iecavas pansionātam ir veikts karstā asfalta iesēdumu remonts un ceļa profila labošana, kā arī virsmas apstrāde. Šos būvdarbus veica SIA Strabag, SIA 8 CBR un AS Panevežio keliai.

Savukārt uz autoceļiem  Kājnieki–Viesturu stacija–Bramberģe, Kuldīga–Basi un Gaiķi–Kabile atjaunota nesošā grants seguma kārta un veikta dubultā virsmas apstrāde. Visos posmos sakārtota arī ūdens novades sistēma. Šos būvdarbus veica SIA Saldus ceļinieks un SIA Strabag.