Ar INTERREG līdzfinansējumu sakārtos trīs ceļu posmus Lietuvas pierobežā

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) parakstīja sadarbības līgumu ar Lietuvas ceļu administrāciju par kopīga projekta realizāciju – trīs autoceļu posmu sakārtošanu abpus Latvijas un Lietuvas robežai. Projekts tiek realizēts ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (INTERREG) 2014 – 2020 gadiem līdzfinansējumu (turpmāk programma).

Kopējās projekta ietvaros veicamo ceļu remontdarbu izmaksas Latvijas pusē ir 6, 14 milj. eiro (ar PVN), no tiem 4,49 miljoni ir programmas līdzfinansējums. Tikpat liels līdzfinansējums ir arī Lietuvas pusē plānotajiem remontdarbiem.

“LVC izmanto iespējas piesaistīt papildu finansējumu valsts autoceļu tīkla sakārtošanai un, pateicoties pārrobežas programmām, šogad tiks sakārtoti vairāk kā 25 kilometri autoceļu pierobežā ar Lietuvu. Vietējiem iedzīvotājiem īpaši būtiski būs tas, ka divi no trijiem posmiem ir ar grants segumu un šī projekta realizācijas rezultātā iegūs melno segumu,” norāda LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Projekta ietvaros veicamajiem autoceļu remontdarbiem ir jābūt pabeigtiem līdz 2019. gada vasarai, taču gandrīz visos posmos būvdarbus paredzēts pabeigt jau 2018. gada rudenī. Būvdarbi notiks uz vairāk kā 45 kilometriem autoceļu abpus robežai. Latvijā tiks rekonstruēti šādi autoceļu posmi:

– Ezere – Embūte – Grobiņa (P106) posmā no 0,07. līdz 13,95. km, kur tiks atjaunota asfaltbetona sega un tilts pār Zaņas upi;

– Bauska – Bērzi – Lietuvas robeža (V1028) posmā no 7,44. līdz 14,62. km, kur grants segumam tiks veikta virsmas apstrāde, kā rezultātā posmam būs melnais segums;

– Jēkabpils – Lietuvas robeža (P75) posmā no 56,08. līdz 60,50. km un Nereta–Sleķi (V961) posmā no 0,10. līdz 1,15. km, kur pēc virsmas apstrādes grants segumu  nomainīs melnais segums.

Lietuvas pusē remontdarbi tiks veikti uz autoceļiem:

– Mažeiķi – Latvijas robeža (163) posmā no 0,0. līdz 9,209. km;

– Žeimelis – Vileišiai – Latvijas robeža (2912) posmā no 0,0. līdz 5,1. km;

– Pandelis – Suvainiškis – Latvijas robeža (3647), posmā no 13.3 līdz 18.3 km.

Latvijas un Lietuvas sadarbības līgumu parakstīja LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange un Lietuvas ceļu administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Vitalijus Andrejevas. Sadarbības projekta nosaukums ir EASYCROSSING, LLI-280.