Ar 1. janvāri stājas spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā

Saeima šā gada 23. decembrī pieņēma grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tie stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

Ar likumu grozījumiem tiek:

1)      noteikti jauni valsts autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama autoceļu lietošanas nodeva;

2)      svītroti Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6. panta 6. un 7. punktā noteiktie atbrīvojumi;

3)       noteikts, ka autoceļu lietošanas nodeva jāmaksā arī par transportlīdzekļiem ar pilnu masu, kas lielāka par 3000 kg;

4)      par 10 % tiek palielināta autoceļu lietošanas nodevas likme kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 3500 kg ar EURO 0, EURO I un EURO II motora izmešu līmeni;

5)      palielināti sodi transportlīdzekļa vadītājam par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem un noteikti sodi arī pārvadātājam.

Visa informācija par Autoceļu lietošanas nodevas nomaksu ir apkopota tīmekļa vietnē www.lvvignette.eu, kā arī darbojas informatīvais tālrunis 67025999. Aktualizētā informācija par grozījumiem Autoceļu lietošanas nodevas samaksas kārtībā ir pieejama arī mūsu mājaslapas sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi.