Apauguma likvidēšanas darbu IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļa V7 (Baloži- Plakanciems-Iecava) no km 0.000 līdz km19.463 (autoceļa labajā un kreisajā pusē) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 8080 009 0041, 8080 013 0069, 8080 014 0085, 8070 014 0119, 8070 014 0137, 8070 016 0053, 8080 017 0501, 8080 022 0719, 8080, 018 0766, 8080 019 0328, 8080 023 085 ) apauguma likvidēšanas darbu

IZSOLES NOTEIKUMI