Apauguma likvidēšanas darbu IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļa V1345 Ugāle-Zūru dzirnavas no km 0,000 līdz km 18,907 (autoceļa abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 98700030089; 98330040113) apauguma likvidēšanas darbu

IZSOLES NOTEIKUMI