Apauguma likvidēšanas darbu IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļu V1435 Līgas-Zentene-Rideļi no km 6,0 līdz km 20,0 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 907440040068; 90960020163; ; 90960020227;90960030080)

Valsts autoceļu V1436 Brīvnieki-Dzirciems-Jēči no km 18,0  līdz km 21,75 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 90960020162)

Valsts autoceļu V1437 Bieļas-Kaive-Lamiņi-Zentene no km 11,0 līdz km 17,0 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 90740020067; 909600200164;90960020219)                                                                     

apauguma likvidēšanas darbu

IZSOLES NOTEIKUMI