LVC: Iepirkumi vai cenu aptaujas izsludinātas 58 no 71 papildu ceļu būvdarbu objektiem; parakstīti divi pirmie līgumi

Noslēgti līgumi par būvdarbiem pirmajos divos valsts autoceļu objektos aprīļa beigās piešķirto papildu 75 miljonu eiro ietvaros: par seguma atjaunošanu uz autoceļa Madona–Varakļāni (P84) posmā no Madonas līdz tiltam pār Kuju (2,18.-13,91. km) un uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Mētrienas līdz Madonai (122,20.-141,38. km).

Par būvdarbiem vēl divos objektos iepirkumi ir noslēgušies un sācies nogaidījuma termiņš līgumu parakstīšanai. Līgumi par darbiem vēl 13 objektos ir parakstīšanas stadijā, tie tiek slēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, veicot cenu aptauju.

Kopumā no 71 ceļu un tiltu objekta, kuros plānots veikt darbus par papildu 75 miljoniem eiro, atklātie iepirkumi vai cenu aptaujas vispārējo vienošanās ietvaros ir izsludinātas jau 58 objektiem.

“Mobilizējot uzņēmuma resursus, pusotra mēneša laikā ir paveikts ļoti liels darbs kas vainagojies ar to, ka visiem papildu objektiem, kas mums nāca klāt maijā sākumā, ir izstrādāti vienkāršotie tehniskie projekti un praktiski visiem jau ir arī izsludināti iepirkumi,” norāda VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange. “Šī gada situācijā ar papildu finansējuma piešķīrumu pavasarī ir jāmobilizējas ne vien mums kā pasūtītājam, bet arī nozarei, sagaidām efektīvu un kvalitatīvu darbu no būvuzņēmēju puses,” tā Lange.

Kā jau informējām, papildu 75 miljoni eiro, kurus valdība 28. aprīlī lēma novirzīt valsts autoceļu sakārtošanai, tiks ieguldīti valsts galveno un reģionālo autoceļu seguma sakārtošanā, kā arī vairākos satiksmes drošības projektos. Par šiem papildu līdzekļiem būvdarbi plānoti 71 valsts ceļu objektā, kā arī atsevišķos satiksmes drošības uzlabošanas projektos. Tiks sakārtoti kopumā 595 kilometri valsts autoceļu un astoņi tilti.

Posmi, kuros tiks veikti remontdarbi, tika atlasīti pēc vairākiem kritērijiem. Pirmkārt, atsevišķos objektos tiks uzsākti darbi, kas bija ieplānoti uz 2021. gadu, taču to tehniskā dokumentācija jau ir gatava un remontdarbus var uzsākt jau šogad. Ņemot vērā to, ka papildu finansējums 75 miljonu eiro apmērā ir pieejams tikai līdz šā gada 31. decembrim, investīcijas tiks ieguldītas seguma atjaunošanā. Galvenais kritērijs posmu atlasē bija autoceļu tehniskais stāvoklis un satiksmes intensitāte. Seguma atjaunošanu var veikt tajos posmos, kas ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī, kuru būtiski var uzlabot, atjaunojot segumu. Kā otrs būtisks kritērijs tika ņemta vērā satiksmes intensitāte, lai ieguldījumi varētu kalpot maksimāli lielam ceļu lietotāju skaitam.

Papildu finansējums tiks novirzīts arī satiksmes drošības paaugstināšanas projektiem. Tai skaitā plānots ierīkots akustiskās ribjoslas uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz Bauskai, izņemot apdzīvotās vietas, kā arī uz Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Valmierai. Tāpat kopumā apmēram 20 kilometros valsts galveno autoceļu plānots uzstādīt drošības barjeras. Drošības barjeras plānots uzstādīt arī tajos ceļu posmos, kas ir ļoti ciešā tuvumā pie ūdenstilpnēm. Uzlabojot satiksmes organizāciju, atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos un krustojumos tiks atjaunotas ceļa zīmes un virziena rādītāji, kuri ir nokalpojuši savu laiku un vairs pietiekami neatstaro, līdz ar to ir grūti saredzami. Tāpat līdzekļi tiks ieguldīti divu gājēju un velosipēdistu celiņu izbūvei: Murjāņos no Gaujas tilta līdz Murjāņu sporta skolai un Beberbeķos, lai novirzītu gājēju plūsmu uz drošu pāreju pār Rīgas apvedceļu (A5).

Karte ar visiem šogad plānotajiem valsts autoceļu remontdarbiem ir pieejama LVC mājas lapā www.lvceli.lv.