2018.gadā plānotie valsts autoceļu remontdarbi ZEMGALES plānošanas reģionā (būvdarbu karte un apraksti)

ERAF līdzfinansējums

Pērn tika uzsākta autoceļa Krāslava – Preiļi – Madona (P62) posma no Steķiem līdz Atašienei (11,5 km) pārbūve, kas turpināsies arī šogad. Palu dēļ pagājušajā gadā nebija iespējams veikt vājas nestspējas grunts nomaiņu, tāpēc atkūdrošanas darbi veikti tehnoloģiskā pārtraukuma – sala laikā – no 45 tūkst.m³ izvesta aptuveni trešdaļa. Šogad darbs turpināsies. Šajā objektā vairākos posmos tiks iztaisnota trase, Neretiņas upei tiks izbūvēta jauna caurteka. Iepriekš šis posms bija ar grants segumu, kas tagad tiks pārbūvēts par asfaltētu (izbūvējot salturīgo slāni, šķembu pamatni un divas asfalta kārtas), līdz ar to šis − garākais reģionālais ceļš Latvijā – no Krāslavas līdz Preiļiem visā tā garumā būs ar asfalta segumu. Darbus veic SIA “Binders”, plānotās izmaksas ir 9,5 milj. eiro (ar PVN).

Turpināsies darbs pie pērn uzsāktā reģionālā autoceļa Aizkraukle – Jēkabpils (P76) pārbūves no Daugavas stacijas līdz Salai (5 km). Pagājušajā gadā 4 km garumā izbūvēta jauna ceļa konstrukcija, kā arī pabeigta pamatkonstrukciju izbūve dzelzceļa pārvadam. Šogad jāveic Rudzaites caurtekas izbūve, jāieklāj asfalta virskārta, jāuzstāda satiksmes aprīkojums un jāuzklāj horizontālais marķējums. Darbus veic SIA “Saldus ceļinieks”, tā līgumcena ir 4,68 milj. eiro (ar PVN).

Tiks uzsākta arī reģionālā autoceļa Jelgava-Iecava (P93 ) pārbūve 5 km garā posmā no krustojuma ar valsts galveno autoceļu Rīga – Jelgava – Lietuvas rob.(Meitene) (A8) līdz Pēdām. Šajā posmā paredzēts izveidot jaunu salturīgo kārtu, šķembu pamatni un trīs asfaltbetona kārtas. Būvdarbu ietvaros tiks sakārtota ūdens atvade, nomainītas vecās caurtekas un uzstādītas jaunas. Plānots uzlabot nobrauktuves un citu ceļu pieslēgumus atbilstoši braukšanas dinamikai un satiksmes drošībai. Tiks rekonstruētas pieturvietas, Jelgavā starp pieturvietām tiks izbūvēta apgaismota gājēju ietve, lietus ūdens atvades sistēma. Būvdarbus plānots pabeigt 2019. gadā, tos veiks SIA “Strabag”. Līgumcena ir 6,2 milj. eiro (ar PVN).

Šogad sāksies reģionālā autoceļa Jelgava (Tušķi) – Tukums (P98) segas pārbūve 5 km garā posmā no Grīvas līdz tiltam pār Auces upi. Bez segas rekonstrukcijas darbiem plānota arī tilta pār Auci pārbūve. Tiks pārbūvētas arī autobusu pieturvietas un apgaismojums. Būvdarbus veiks SIA CBS “Igate”. Kopējās projekta izmaksas ir 4,82 milj. eiro (ar PVN).

Sāksies arī divu gadu darbs uz autoceļa Vecumnieki – Nereta – Subate (P73) 7,5 km garā posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Sērene – Kalnieši (P86) līdz krustojumam ar reģionālo autoceļu Jēkabpils – Lietuvas rob.(Nereta) (P75). Projekta ietvaros plānota pilna ceļa rekonstrukcija, segas asfaltēšana trīs kārtās, kā arī Dūņupes caurtekas un autobusu pieturvietu pārbūve. Plānotās izmaksas ir nepilni 8 milj. eiro (ar PVN). Arī šajā posmā darbus veiks SIA CBS “Igate”.

Valsts budžeta finansējums

Noslēgsies darbi uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Jēkabpilij. Pērn šajā posmā atjaunots ceļa segums, nomales, un šogad atlicis vien noasfaltēt autobusu pieturvietu platformas un uzklāt horizontālo marķējumu. Darbus veic SIA “Saldus ceļinieks” un kopējās izmaksas ir 1,9 milj. eiro (ar PVN).

Uz Bauskas šosejas (A7) šogad tiks pārbūvēts nepilnu kilometru garš posms pirms robežas ar Lietuvu, kurā ietilpst arī bijušais robežkontroles punkts. 400 m posmā ar barjerām tiks norobežotas pašreiz satiksmei vairs neizmantotās joslas un atlikušajos 500 m tiks veikta segas pārbūve, reciklējot esošo šķembu pamatu ar daļēju cementa piedevu, un trim asfalta kārtām. Tiks pārbūvēta arī šajā posmā esošā sabiedriskā transporta pieturvieta.

Būvdarbus veiks SIA “Strabag”, kopējās izmaksas ir 0,87 milj. eiro (ar PVN).

Uz Jelgavas šosejas (A8) nobrauktuvēm no A8 Jelgavā uz 1,3 kilometriem plānots veikt izlīdzinošo frēzēšanu un izbūvēt divas asfalta kārtas. Šeit darbus par 0,5 milj. eiro (ar PVN) veiks SIA CBS “Igate”.

Seguma atjaunošanas darbi šogad notiks uz autoceļa Ķekava – Skaistkalne (P89) 28 km garā posmā no Mežvidiem līdz Vecumniekiem. Tiks izlīdzināts ceļa profils un veikt virsmas apstrādi. Darbus plānots uzsākt maijā, un tie ilgs līdz augusta vidum. Būvdarbus veiks SIA “Binders”, plānotās izmaksas ir 2,24 milj. eiro (ap PVN).

Seguma atjaunošana plānota arī uz diviem Daugavpils šosejas (A6) posmiem – no Klidziņas līdz Aizkraukles baznīcai un no Stukmaņiem līdz Pļaviņām. Šajos posmos gaidāma izlīdzinošā frēzēšana, tiks uzklātas trīs asfalta kārtas, bet tiltam pār Dīvajas upi tīrīs hermētiskās šuves. Tāpat šajos posmos tiks atjaunotas pieturvietas, uzklāts horizontālais marķējums, kurus veiks SIA “VIA”. Kopējām izmaksas ir 1,3 milj. eiro (ar PVN).

Šogad seguma atjaunošanas darbi paredzēti arī uz reģionālā autoceļa Siliņi – Aknīste – Lietuvas rob.(P74) 13,4 km garā posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži (P72) līdz krustojumam ar valsts vietējo ceļu Leimaņi – Mežgale – Grāvīši) (V790), kā arī uz reģionālā autoceļa Vecumnieki – Nereta – Subate (P73) nepilnus 10 km garā posmā no Rites līdz Apserdei. Atsevišķās vietās plānots veikt izlīdzinošo frēzēšanu un visā garumā vienkārtas virsmas apstrādi. Šiem darbiem būvnieks vēl nav noteikts.

Arī uz reģionālā autoceļa Jelgava (Tušķi) – Tukums (P98) šogad paredzēta seguma atjaunošana gandrīz 19 km garā posmā no tilta pār Auci līdz Liepājas šosejai (A9). Darbus veiks SIA “Saldus ceļinieks” un SIA CBS “Igate” par 1,93 milj. eiro (ar PVN).

INTERREG
1. P75 Jēkabpils – Lietuvas rob.(Nereta) 56,09 60,5 4,41 Asfaltbetona seguma atjaunošana
2. V1028 Bauska-Bērzi-Lietuvas robeža 7,44 14,62 7,18 Segas pārbūve (melns segums)
3. V961 Nereta-Sleķi 0,00 1,20 1,20 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
Darbi valsts vietējo autoceļu tīklā
1. V1002 Dzirnirki – Pilsrundāle 15 16 1,00 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
2. V1039 Iecava – Rožkalni – Irbītes 0,55 1,81 1,26 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
3. V1059 Pūri-Bramberģe-Ģinduļi 7,01 8,50 1,49 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
4. V1055 Vilce-Blankenfelde (Saulīte) 5,98 8,53 2,55 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
5. V1078 Veczāmeļi-Blankendfelde (Saulīte)-Augstkalne 8,99 9,39 0,40 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
6. V1065 Tušķi – Kalnceims 15,10 16,07 0,97 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
7. V964 Taurupe – Vecbebri 23,80 24,10 0,30 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
8. V782 Jēkabpils-Antūži-Medņi 14,87 16,09 1,22 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
9. V795 Mežāre-Vīpe-Stūrnieki 12,29 14,48 2,19 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
10. V1128 Dobele –Īle – Auce 12 15,11 3,11 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
11. V1128 Dobele –Īle – Auce 15,11 19,4 4,29 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
12. V1065 Tušķi – Kalnciems 10,00 15,10 5,10 Grants seguma atjaunošana
13. V1072 Platones stacija – Sesava – Lietuvas robeža 4,80 14,49 9,69 Grants seguma atjaunošana
14. V1021 Grenctāle – Tilti – Tunkūni 0,00 6,80 6,80 Grants seguma atjaunošana
15. V1022 Bauska – Brunava – Paņemūne – Lietuvas robeža 16,10 29,40 13,30 Grants seguma atjaunošana
16. V1037 Lāči – Garoza – Dāliņi 0,00 6,50 6,50 Grants seguma atjaunošana
17. V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes 24,83 29,15 4,32 Grants seguma atjaunošana
18. V995 Druva-Birzgale-Valle 15,23 19,68 4,45 Grants seguma atjaunošana
19. V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde 49,06 49,66 0,60 Asfaltbetona seguma atjaunošana
20. V960 Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei 0,00 1,00 1,00 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Tilti
1. A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas rob. (Patarnieki) 57,2     Caurtekas pārbūve
2. P76 Aizkraukle – Jēkabpils 38,59     Tilta pār Ziemeļsusēju brauktuves atjaunošana
3. V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs 17,1     Tilta pār Lieparu atjaunošana
4. A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža 132,51     Tilta pār Aivieksti atjaunošana
Satiksmes drošības paaugstināšana
1. P97 Jelgava – Dobele – Annenieki 34 37,16 3,16 Gājēju – velosipēdistu ceļa ierīkošana