2018.gadā plānotie valsts autoceļu remontdarbi Vidzemes plānošanas reģionā (būvdarbu karte un apraksti)

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Ceļa pārbūve paredzēta uz Vidzemes šosejas (A2) pie Bērzkroga 7 km garā posmā, kas sākas pirms Rīdzenes un beidzas Zanderos. Šis būs divu gadu projekts, kas noslēgsies 2019. gadā, un tā ietvaros gaidāma pilna seguma rekonstrukcija līdz pat salturīgajam slānim. Atsevišķos posmos, lai uzlabotu pārredzamību, tiks paaugstināta vai pilnveidota ceļa klātne, bet pārējos posmos – izlīdzināti iesēdumi. Nogāžu slīpums tiks veidots pēc iespējas lēzenāks. Šajā posmā tiks pārbūvētas sešas sabiedriskā transporta pieturvietas. Krustojumā ar autoceļu Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30) tiks izveidota atsevišķa kreisā pagrieziena josla. Patlaban šiem darbiem norisinās iepirkumu procedūra.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums

Šogad turpināsies pērn sāktā divu autoceļa Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene (P37) posmu rekonstrukcija. No Grīvām līdz Āboliņiem (9 km) un no Āboliņiem līdz Gulbenei (10 km). Pirmajā posmā līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam 1,1 km garumā izbūvēta ceļa sega līdz šķembu pamata apakškārtai, pārbūvētas 11 caurtekas zem pamatceļa. Šogad plānots pabeigt būvdarbus – izbūvēt ceļa konstrukciju ar 15,5 cm biezu asfalta kārtu, sakārtot krustojumus, nobrauktuves, septiņas sabiedriskā transporta pieturvietas un citus darbus.

Savukārt no Āboliņiem līdz Gulbenei pagājušajā gadā tika izbūvēta jauna salturīgā kārta, šķembu pamatu nesošās kārtas, kā arī asfaltbetona apakškārta un gandrīz visā posmā arī saistes kārta. Ir nomainītas vecās caurtekas, izbūvēts gājēju-velosipēdistu ceļš. Pabeigta caurtekas izbūve Krustalīces upei. Šogad jāpabeidz asfaltēšanas darbi, jāuzstāda ceļa aprīkojums, jāuzklāj horizontālais marķējums. Būvdarbus abos posmos veic SIA “8 CBR”. Pirmajam posmam darbu izmaksas plānotas 7,49 milj. eiro (ar PVN), otrajam 9,5 milj. eiro (ar PVN).

Turpināsies autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30) pārbūve apmēram 6 km garā posmā no Cēsīm (cauri Priekuļiem) līdz Ģūģeriem. Objektā darbi uzsākti 2017.gada jūlijā. Rekonstrukcijas darbi līdz asfalta apakškārtas izbūvei ir paveikti vairāk nekā pusē objekta, 1,5 km izbūvēta šķembu pamatnes apakškārta, bet nepilnam kilometram pārbūve tiks veikta šogad. Priekuļos šogad jāpabeidz lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana 4 km garumā un jāizbūvē  gājēju – velosipēdistu ceļš. Darbus šajā posmā veic SIA “8 CBR” un kopējās izmaksas ir 6 milj. eiro (ar PVN).

Šovasar noslēgsies 2016.gadā sāktā autoceļa Augšlīgatne – Skrīveri (P32) rekonstrukcija posmā no Augšlīgatnes līdz Vīciepiem (14 km), jo pērn darbu pabeigšanu kavēja laika apstākļi. Pārbūve pilnā apjomā ir jau veikta trases sākumā, vēl jāuzklāj asfalta virskārta 10 km garumā, jāveic ceļa apdares darbi, jāuzklāj horizontālais marķējums. Darbus objektā veic AS “A.C.B.” un AS “Ceļu pārvalde”, kopējās projekta izmaksas ir 12,5 milj. eiro (ar PVN).

Šogad sāksies autoceļa Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas rob. (Vientuļi) (P35) posma no Gulbenes līdz Jaundamaņiem (10 km) pārbūve. Daļā objekta notiks pilna segas rekonstrukcija – līdz pat salturīgajam slānim, bet otrai daļai – nepilna – līdz šķembu pamatnes nomaiņai.  No Gulbenes plānots izbūvēt 400 m garu gājēju – velosipēdistu ceļu. Tikls atjaunota Mellupes kastveida caurteka, bet tilta pār Pogupi vietā tiks izbūvēta jauna dzelzsbetona caurteka. Darbi šajā posmā noslēgsies 2019.gadā. Plānotās izmaksas ir 7,6 milj. eiro (ar PVN). Patlaban vēl norisinās iepirkums darbiem.

Valsts budžeta finansējums

Šogad turpināsies seguma atjaunošanas darbi uz reģionālā autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši (P20) 10 km garā posmā no Cēsīm (krustojuma ar reģionālo autoceļu Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30)) līdz Vidzemes šosejai (A2). Pagājušajā gadā visā posmā pabeigti seguma pastiprināšanas darbi ar reciklēto materiālu, ieklāta asfaltbetona apakškārta. Sākta jauna rotācijas apļa būvniecība pie pagrieziena uz Cēsīm (Piebalgas ielā) – šeit jau veikta pamatu un asfaltbetona apakškārtas izbūve. Gandrīz pabeigta satiksmes pārvada pār Vidzemes šoseju (A2) pie Melturiem renovācija – pastiprināts laidums, atjaunoti satiksmes drošības elementi), kā arī gandrīz pabeigti renovācijas darbi satiksmes pārvadam pār dzelzceļu. Šogad tiks klāts asfalts divās kārtās, pabeigts rotācijas aplis, izbūvētas nobrauktuves un pieslēgumi, uzstādīts ceļa aprīkojums un horizontālais marķējums. Darbus veic AS “A.C.B”, to kopējās izmaksas ir 8,17 milj. eiro (ar PVN).

Plānota seguma atjaunošana arī divos posmos uz reģionālā autoceļa Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs (P33): 6 km posmā no Zariņiem līdz Stacijas ielai, Jaunpiebalgā un nākamajā ‒ 8 km posmā cauri Jaunpiebalgai līdz Meža Rudgalvjiem. Pirmajā posmā plānota seguma izlīdzinošā frēzēšana, tiks virsmas apstrāde, nostiprinātas nogāzes un nomainīta caurteka. Patlaban norisinās darbu iepirkuma procedūra. Savukārt darbiem Jaunpiebalgas posmā iepirkumu plānots izsludināt pavasarī.

Darbi valsts vietējo autoceļu tīklā
1. V213 Valmiera- Mujāni 4,20 8,10 3,90 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
2. V416 Ozolkalns-Lejasciems 0,00 1,90 1,90 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
3. V196 Valmiera-Brenguļi-Bikseja 14,51 16,60 2,10 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
4. V842 Lubāna- Upatnieki 0,50 2,20 1,70 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
5. V390 Kolberģis-Ponkuļi 3,20 7,99 4,79 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
6. V182 Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems 6,90 15,70 8,80 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
7. V328  Pievedceļš Ratniekiem 0,00 3,60 3,60 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
8. V861 Bučauska – Virāne 0,00 4,40 4,40 Grants seguma atjaunošana
9. V229 Vecbilska – Cirgaļi 1,18 8,53 7,35 Grants seguma atjaunošana
10. V316 Nītaure -Ģikši 0,00 9,00 9,00 Grants seguma atjaunošana
11. V410 Gulbene – Zeltiņi 9,02 11,90 2,88 Grants seguma atjaunošana
12. V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene 30,85 32,90 2,05 Grants seguma atjaunošana
13. V173 Virķēni – Meizakila 14,20 22,30 8,10 Grants seguma atjaunošana
14. V287 Cēsis-Raiskums-Auciems 0,06 5,04 4,98 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
15. V287 Cēsis – Raiskums – Auciems 6,30 7,60 1,30 Asfaltbetona seguma atjaunošana
16. V841 Madona (Lazdona) – Ļaudona – Jēkabpils 0,00 1,10 1,10 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
17. V841 Madona (Lazdona) – Ļaudona – Jēkabpils 12,99 15,74 2,75 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
18. V420 Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja 3,00 6,00 3,00 Asfaltbetona seguma atjaunošana
19. V175 Rūjiena – Igaunijas rob. 3,10 10,00 6,90 Grants seguma atjaunošana
20. V175 Rūjiena – Igaunijas rob. 10,00 12,20 2,20 Grants seguma atjaunošana
21. V283 Mūrnieki -Līgatne-Augšlīgatne 18,27 22,43 4,16 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
22. V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze 7,00 10,00 3,00 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Tilti
1. A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas rob. (Veclaicene) 85,6     Kaķupītes caurtekas pārbūve
2. P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs 13,3     Tilta pār Ogri atjaunošana
3. V338 Jaunpiebalga – Jēči 1,1     Tilta pār Gauju atjaunošana
4. V250 Blome – Strante – Smiltene 6,31     Tilta pār Nigru pārbūve
5. V296 Lodes stacija – Jaunrauna – Veselava 6,3     Tilta pār Raunu pārbūve
6. V300 Drusti – Dzērbene – Skujene 21,8     Meļļupes caurtekas pārbūve
7. P28 Priekuļi-Rauna 15,7     Tilta pār Raunu atjaunošana
Satiksmes drošības paaugstināšana
1. P34 Sinole – Zeltiņi – Silakrogs 34,97 35,16 0,19 Satiksmes drošības uzlabošana gājējiem