2018.gadā plānotie valsts autoceļu remontdarbi Latgales plānošanas reģionā (būvdarbu karte un apraksti)

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Šogad turpināsies ceļa pārbūve uz Rēzeknes šosejas (A12) 19 km garā posmā no Varakļāniem (krustojuma ar valsts reģionālo autoceļu Madona – Varakļāni (P84)) līdz Viļāniem. Vairāk nekā pusei posma pērn tika izbūvēti ceļa segas pamati (salturīgais un šķembu slānis) un uzklāta viena asfalta kārta. Pārējā posmā tas tiks darīts šogad, trīs asfalta kārtas ieskaitot. Tāpat šogad pabeigs apļveida krustojuma būvniecību Viļānos, tiltu pār Kaževas un Malmutes upēm atjaunošanu un tilta pār Maltas upi pārbūvi. Tāpat tiks izbūvētas pieturvietas, uzklāts horizontālais marķējums un citi ceļa sakārtošanas darbi. Būvdarbus šajā posmā veic AS “A.C.B.”, to izmaksas ir 20,5 milj. eiro (ar PVN).

Pārbūves darbi turpināsies uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas rob.(Terehova) (A12) 10 km garā posmā no Cirmas dzelzceļa pārbrauktuves līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Ludzā. Pērn pabeigta lielākā daļa darbu, izņemot asfalta virskārtu. Ir uzbūvēts tilts pār Garbaru upi Ludzā. Šogad atsevišķos posmos plānots pabeigt ceļa konstrukcijas pārbūvi, tajā skaitā rotācijas apli Ludzā pagriezienā uz Zilupi, ieklāt asfalta virskārtu, uzstādīt satiksmes aprīkojumu un horizontālos apzīmējumus. Darbus veic AS “A.C.B.” un to izmaksas ir gandrīz 12 milj. eiro (ar PVN).

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Turpināsies pārbūve arī uz reģionālā autoceļa Krāslava – Preiļi – Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem. Pērn veikta vājas nestspējas grunts nomaiņa – izvesti 86 tūkstoši m³ kūdras. Šogad vēl jāizved 31 tūkst.m³. Šogad tiks veikta salturīgā slāņa un šķembu pamatnes izbūve, kā arī uzklātas divas asfalta kārtas. Tāpat tiks atjaunoti divu tilti – pār Preiļupīti un Jašas upi. Darbus veic SIA “Lemminkainen Latvija”. Kopējās izmaksas plānotas 17,5 milj. eiro (ar PVN).

Būvdarbi šogad turpināsies uz autoceļa Rēzekne – Gulbene (P36) posmā no Rēzeknes (P36 krustojuma ar Viļakas ielu) līdz Audriņiem. No astoņiem kilometriem sešos jau ir izbūvēta asfalta virskārta. Šogad vēl diviem kilometriem jāuzklāj asfalta saistes kārta un virskārta, Audriņos jāuzklāj asfalta virskārta, jāsakārto gājēju celiņš, apgaismojums un apdares darbi – marķējumi, ceļmalas. Darbus plānots pabeigt šogad, tos veic SIA “Ceļi un tilti”, plānotas izmaksas ir 6,28 milj.eiro (ar PVN).

Šogad plānots turpināt šī ceļa pārbūvi arī nākamajā posmā – no Audriņiem līdz Dricāniem. Tiks veikta pilna segas rekonstrukcija – atsevišķos posmos izmantojot reciklēto materiālu, veicot šķembu pamatnes izbūvi, kā arī uzklājot trīs asfaltbetona kārtas. Plānots sakārtot šajā posmā esošās caurtekas, elektropārejas un citus ceļa apdares darbus. Darbi tiks uzsākti aprīļa vidū un turpināsies līdz 2019.gada vidum. Tos veiks SIA “YIT Infra Latvija”, kopējās projekta izmaksas it 5,68 milj. eiro (ar PVN).

Valsts budžeta finansējums

Seguma atjaunošana šogad plānota uz autoceļa Kārsava – Ludza – Ezernieki (P49) posmā no Pušmucovas līdz Ludzai. Šajā 8,5 kilometru posmā atsevišķos posmos virs šķembu kārtas tiks pastiprināta ceļa sega ar reciklēto materiālu, atsevišķos posmos plānota drenējošā slāņa nomaiņa, bet visā posmā tiks uzklātas divas asfalta kārtas. Darbus veiks SIA “Ceļi un tilti”, projekta izmaksas plānotas 5,7 milj. eiro (ar PVN). Darbus plānots sākt aprīļa vidū.

Darbi turpināsies uz autoceļa Stropi – Krauja (P65) posmā no Kraujas ciemata sākuma līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas rob. (Patarnieki) (A6). Pusei no šī 2,3 km posma tiks veikta pilna segas pārbūve, ieskaitot drenējošās kārtas, šķembu pamata nesošās kārtas būvniecību un asfaltēšanu, bet otrai pusei veikta segas pastiprināšana ar reciklēto materiālu. Šogad vēl jāuzklāj asfalta virskārta, jāsakārto ūdens atvade, kā arī jāizbūvē apgaismojums un gājēju ceļš. Šī projekta ietvaros šogad plānots izbūvēt arī rotācijas apli krustojumā ar Daugavpils šoseju. Darbus veic SIA “Binders” un projekta izmaksas ir 2,46 milj. eiro (ar PVN).

Virsmas apstrāde šogad plānota arī uz Daugavpils šosejas (A6) 9 km garā posmā no Piedrujas līdz robežai. Šajā posmā tiks veikta izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts un virsmas apstrāde, kā arī barjeru nomaiņa un horizontālā marķējuma uzklāšana. Patlaban norisinās iepirkums.

Darbi valsts vietējo autoceļu tīklā
1. V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste 14,30 20,80 6,50 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
2. V517 Pakalni-Lauderi-Ploski 19,88 22,28 2,40 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
3. V465 Auziņi -Dukuļeva 0,00 4,50 4,50 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
4. V686 Naujenes skola -Maļinova 2,38 5,83 3,45 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
5. V687 Naujenes stacija-Biķernieki-Bramanišķi 0,83 1,50 0,67 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
6. V606 Dagda-Asūne-Vorzova 1,14 9,61 8,47 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
7. V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava 24,30 27,80 3,50 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
8. V463 Pāliņi – Gailīši 3,50 7,98 4,48 Grants seguma atjaunošana
9. V488 Rugāji – Ranguči 9,11 14,17 5,06 Grants seguma atjaunošana
10. V488 Rugāji – Ranguči 14,17 15,32 1,15 Grants seguma atjaunošana
11. V755 Turki – Mežāre 0,00 5,80 5,80 Grants seguma atjaunošana
12. V723 Spivaķiški-Demene-Liet.rob. 5,86 11,11 5,25 Grants seguma atjaunošana
13. V619 Dagda – Pauļukalns 5,62 10,24 4,62 Grants seguma atjaunošana
14. V522 Vecslabada-Rundēni-Zeiļova 6,40 11,07 4,67 Grants seguma atjaunošana
15. V584 Silmala-Štikāni – Saveļi 0,63 6,18 5,55 Grants seguma atjaunošana
16. V555 Dziļāri-Vecstrūžani-Rogovka 15,00 18,15 3,15 Grants seguma atjaunošana
17. V566 Kaunata – Rundēni 14,55 19,36 4,81 Grants seguma atjaunošana
18. V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe 47,58 48,57 0,99 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
19. V678 Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe 41,85 45,68 3,83 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
20. V636 Krāslava -Izvalta-Šķeltova-Aglona 0,57 1,14 0,58 Asfaltbetona seguma atjaunošana
21. V680 Vecstropi – Križi 0,00 3,49 3,49 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
22. V505 Mērdzene – Goliševa 11,10 12,59 1,49 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
23. V748 Pelēči- Aizkalne- Korsikova 7,50 13,09 5,59 Asfaltbetona seguma atjaunošana
24. V614 Kromāni-Auleja-Rogeļi 3,57 4,87 1,30 Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde
Tilti
1. A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) 12,97     Tilta pār Daugavu atjaunošana
Satiksmes drošības paaugstināšana
1. P36 Rēzekne – Gulbene 48,8 48,8   Autobusu pieturvietas ierīkošana