2018.gadā plānotie valsts autoceļu remontdarbi KURZEMES plānošanas reģionā (būvdarbu karte un apraksti)

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Šogad turpināsies darbs uz Liepājas šosejas (A9) 10 km garā posmā no Saldus līdz Stāriem. Pērn tika demontēta vecā ceļa sega, izbūvēta jauna – tostarp šķembu un reciklēto materiālu pamatu kārtas un divas asfalta – apakškārta un saistes kārta. Izbūvētas caurtekas. Darbus aizkavēja ilgstošie nokrišņi.  Šogad darbs turpināsies šajā posmā, kā arī pirms Saldus – no krustojuma ar valsts vietējo ceļu Bērzi – Brocēnu stacija (V1152) līdz Saldum. Bez segas konstruktīvo kārtu izbūves, tur plānots uzstādīt arī metāla caurtekas, nomainīt dzelzsbetona caurteku posmu, kā arī uzstādīt satiksmes aprīkojumu – drošības barjeras, ceļa zīmes un horizontālo marķējumu. Būvdarbus veic būvkompānijas “Saldus ceļinieks”, kopējās projekta izmaksas ir 12,95 milj. eiro (ar PVN).

Pērn darbi uzsākti un šogad turpināsies uz valsts galvenā autoceļa Liepāja – Lietuvas Robeža (Rucava) (A11) 8,5 km posmā no Rucavas līdz Lietuvas robežai. Pagājušajā gadā veikta ceļa konstruktīvo kārtu – salturīgā, šķembu, reciklētā materiāla kārtas un asfalta apakškārtas, kā arī caurteku izbūve. Uz 4 km izbūvēts jauns asfalta segums. Būvdarbus kavēja ilgstošie nokrišņi, tādēļ būvnieks saņēma būvdarbu termiņa pagarinājumu. Šogad būvdarbi turpināsies: paredzēta ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, kā arī tiks sakārtots ceļa aprīkojums – drošības barjeras, ceļazīmes, horizontālais marķējums. Darbus veic SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, kopējās izmaksas plānotas nepilni 4 milj. eiro (ar PVN).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums

Uz autoceļa Ventspils (Leči) – Grobiņa (P111) gandrīz 20 km garā posmā no Labraga līdz Mežainei notiks pilna segas pārbūve – izbūvēs jaunu salturīgo slāni, šķembu pamatu un ieklās divas asfalta kārtas. Paredzēts arī tiltu pār Kārpu un Saku remonts. Būvdarbus veiks SIA “Binders”, plānotās izmaksas ir 10,62 milj. eiro (ar PVN). Plānots, ka darbi sāksies aprīļa vidū un noslēgsies 2019.gada septembrī.

Valsts budžeta finansējums

Šogad plānots atjaunot segumu uz Liepājas šosejas (A9) nepilnu 14 km posmā no krustojuma ar valsts vietējo ceļu Lutriņi – Lašupe – Zirņi (V1146) līdz Skrundai. Šajā posmā tiks veikta izlīdzinošā frēzēšana, uzklātas divas asfalta kārtas, kā arī atjaunotas 10 pieturvietas. Darbus šajā posmā veiks “Saldus ceļinieks”, un kopējās izmaksas plānotas 2,9 milj. eiro (ar PVN).

Arī uz valsts galvenā autoceļa Liepāja – Lietuvas rob.(Rucava) (A11) 17 km garā posmā no Pērkones līdz Sīklesciemam šogad plānota seguma atjaunošana – tiks veikta asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, uzklātas asfalta saistes kārta un virskārta. Tiks remontēts arī tilts pār Toseli.  Darbus veiks SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, plānotās izmaksas ir 3,5 milj eiro (ar PVN).

Seguma atjaunošana šovasar notiks arī uz reģionālā autoceļa Kuldīga – Aizpute – Līči (P112) posmā no Vecvilgāles līdz Turlavai (6 km) un uz reģionālā autoceļa Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne (P119) no krustojuma ar valsts vietējo ceļu Kuldīga – Basi (V1290) līdz krustojumam ar valsts vietējo ceļu Ēdole – Krauļi (V1282) (14 km). Abos šajos objektos tiks labots ceļa profils, veiks virsmas apstrādi, tīrīs grāvju un caurtekas, atjaunos sabiedriskā transporta pieturvietas, nomainīs drošības barjeras un uzklās horizontālo marķējumu. Abos posmos darbus veiks SIA “Binders” un izmaksas pirmajam posmam ir 0,73 milj. eiro (ar PVN) un otrajam – 1,65 milj. eiro (ar PVN).

Kuldīgā 0,5 km garā posmā Saldus ielā uz autoceļa Ventspils – Kuldīga – Saldus (P108) plānota ceļa segas rekonstrukcija, izbūvējot salturīgo slāni, kā arī komunikāciju nomaiņa un ietvju atjaunošana. Darbus veiks SIA “Talce”, izmaksas plānotas apmēram 1 milj. eiro (ar PVN).

Tiks atjaunots segums arī uz autoceļiem Ezere – Grobiņa (P106) 2,5 km posmā no Grantiņiem līdz Grobiņai, Ventspils (Leči) – Grobiņa (P111) 3,4 km posmam no Mežaines līdz pagriezienam uz Cīravu un Grobiņa – Bārta – Rucava (113) 8 km garam posmam no Liepājas šosejas līdz Dubeņiem. Visos šajos posmos plānots labot ceļa profilu, veikt vienkārtas virsmas apstrādi, kā arī atjaunot sabiedriskā transporta pieturvietas, tīrīt grāvjus, uzpildīt nomales un uzklāt horizontālo marķējumu. Par šiem objektiem patlaban norisinās iepirkums.

Līdzīgi darbi plānoti arī uz reģionālā autoceļa Aizpute – Kalvene (P115) 15 km garā posmā no Aizputes līdz krustojumam ar Liepājas šoseju. Šeit darbus veiks SIA “Saldus ceļinieks” un “IGATE” un kopējās izmaksas plānotas 1,7 milj. eiro (ar PVN).

Darbi valsts vietējo autoceļu tīklā
1. V1435 Līgas – Zentene- Rideļi 0,00 4,20 4,20 Pārbūve (melns segums)
2. V1447 Cēres apvedceļš 0,00 4,75 4,75 Pārbūve (melns segums)
3. V1432 Cēre – Pilsarāji- Gobas 1,50 2,25 0,75 Pārbūve (melns segums)
4. V1101 Dobele-Lestene-Tukums 11,27 19,00 7,73 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
5. V956 Daudzeva-Viesīte-Apserde 23,00 32,12 9,12 Grants seguma atjaunošana
6. V1401 Stende-Lauciena-Mērsrags 26,88 27,52 0,64 Asfaltbetona seguma izbūve
7. V1158 Saldus-Striķi 5,87 9,1 3,23 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
8. V1309 Piltene-Zlēkas 4,165 14,738 10,57 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
9. V1147 Lutriņi – Kabile 13,75 16,52 2,77 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
10. V1147 Lutriņi – Kabile 16,52 24,04 7,52 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
11. V1410 Valdemārpils – Pļavas – Sviķi 1,68 8,64 6,97 Grants seguma atjaunošana
12. V1209 Embūte-Vaiņode-Pavāri 0,00 7,90 7,90 Grants seguma atjaunošana
13. V1160 Ezere-Vadakste 3,06 10,16 7,10 Grants seguma atjaunošana
14. V1289 Ķikuri-Alsunga 5,40 10,00 4,60 Grants seguma atjaunošana
15. V1180 Saldus-Pampāli 7,70 17,55 9,85 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde (melns segums)
Tilti
1. P120 Talsi – Stende – Kuldīga 27,8     Tilta pār Abavu pārbūve