2016. gada plānotais valsts budžeta bāzes finansējums valsts autoceļiem Baltijā

VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange: “Pērn apstiprinātajā trīs gadu valsts budžetā valsts ceļu uzturēšanai un remontam bija paredzēti 150 milj. EUR. Diemžēl šogad valdība pieņēma lēmumu finansējuma apjomu par 4,5 miljoniem samazināt.

Jau ilgu laiku esam situācijā, kurā abām mūsu kaimiņvalstīm valsts finansējums autoceļiem ir krietni lielāks, turklāt Igaunijā ir arī ievērojami mazāks autoceļu tīkls. Ja vēlamies sasniegt punktu, ka tiek remontēts tikpat liels autoceļu kilometru daudzums, cik nolietojas, valsts budžetā autoceļiem ir jāatvēl lielāki līdzekļi.”