1. novembrī sākas autoceļu ziemas uzturēšanas sezona

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona sākas 1.novembrī un ilgst līdz 31.martam. Šajā laikā ceļu dienesti īpaši uzmanīgi seko līdzi laika apstākļu ietekmei uz satiksmes drošību, savlaicīgi veicot ceļu attīrīšanu no sniega un to brauktuves pretapledojuma apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji mobilizēti darbam visu diennakti.

Darbiem valsts autoceļu tīklā 2014./2015.g. ziemas sezonā VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs” sagatavojis nepieciešamo spectehniku un ceļu apstrādes materiālu krājumus. Kopumā valsts autoceļu uzturēšanas līmenis šoziem plānots līdzvērtīgs pēdējos gados nodrošinātajam.

Atgādinām, ka līdz ar sezonu mainās arī ceļu uzturēšanas prasības. Ziemā tas nozīmē diezgan atšķirīgus normatīvos braukšanas apstākļus dažādu kategoriju ceļiem. Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A(augstākā), A1, B, C un D(zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Tāpat noteikti sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, kas, objektīvu iemeslu dēļ, apkalpojami ar atkāpēm no uzturēšanas klasēm.

Kopumā uz valsts autoceļiem ziemas uzturēšanas klases ir noteiktas 20258 km ceļu: A klases ceļi šajā ziemas sezonā būs – 624 km, kas ir par 45 km vairāk, kā pērn; A1 klase ir par 90 km vairāk, kā iepriekš – 2374 km; B, C un D klases (valsts reģionālie un vietējie autoceļi), attiecīgi – 2764, 12449 un 2045 km.

Katrai uzturēšanas klasei ir noteikts darbu izpildes laiks, kad ceļi ir jāatbrīvo no sniega un apledojuma. Tā, piemēram, A uzturēšanas klasei laika posmā plkst.: 6–22 laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar pretapledojuma materiāliem ir trīs stundas kopš sniegs ir beidzis snigt. Ja ilgstoši snieg, ceļš tiek tīrīts un apstrādāts vairākkārtēji arī snigšanas laikā, lai mazinātu satiksmes traucējumus, taču objektīvu iemeslu dēļ šādos apstākļos pilnīgi tīru no sniega un apledojuma to uzturēt ir neiespējami.

Neaizmirstiet, ka ziemā situācija uz ceļiem var mainīties ļoti strauji!

Plašāka informācija par autoceļu ziemas uzturēšanu