Uz grants ceļiem šķīdoņa dēļ apgrūtināta braukšana un ievieš transporta masas ierobežojumus

Atkušņa un intensīvo nokrišņu ietekmē arvien lielākā grants ceļu posmu skaitā iestājas šķīdonis, un transporta masas ierobežojumi šķīdoņa dēļ ieviesti jau vairāk nekā 170 grants ceļu posmos visā valstī,  visvairāk to ir Kurzemē. Karte ar posmiem, kur noteikti ierobežojumi, ŠEIT. Jārēķinās, ka tuvākajā laikā palielinās posmu skaits, kuros dēļ šķīdoņa jāievieš masas ierobežojumi.

Šķīdoņa laikā grants segums pārmitrinās un zaudē nestspēju. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Šādi ierobežojumi tiek ieviesti arī citās valstīs ar līdzīgajiem klimatiskajiem apstākļiem. Pēdējo gadu iezīme – arvien biežāk šķīdonis uz grants ceļiem iestājas jau pirmajos gada mēnešos: februārī un pat janvārī.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti. Šo ceļu kopgarums ir 10 680 km, un līdzšinējā pieredze liecina, ka šķīdoņa laikā masas ierobežojumi tiek noteikti uz 90 % valsts autoceļu ar grants segumu.

Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti. Liela daļa grants ceļu ir sliktā un ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos Twitter un Facebook.