Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Vidzemes plānošanas reģionā

Vidzemes plānošanas reģionā dažādi darbi plānoti vairāk nekā uz 290 km valsts autoceļu. Lielākā daļa no tiem notiks reģionālo autoceļu tīklā. Darbu izpildi un apjomu var ietekmēt būvizmaksu izmaiņas.

Par valsts budžeta finansējumu

Vidzemē valsts galveno autoceļu tīklā šajā būvdarbu sezonā darbi notiks divos Valmieras šosejas (A3) un divos Daugavpils šosejas (A6) posmos. Uz Valmieras šosejas autovadītājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem no karjera Silaunieki līdz Tīģeļu strautam (48,47.–60,21. km), kur atjaunos asfalta segumu, sakops ceļa nodalījuma joslu un uzklās jaunus ceļa horizontālos apzīmējumus. Arī posmā no tilta pār Mellupi līdz Strenčiem (79,40.–89,14. km) noritēs seguma atjaunošanas darbi, izbūvējot jaunu izlīdzinošo kārtu un dilumkārtu. Vēl papildus tam Krāčupes tiltam (84,4. km) mainīs deformācijas šuves. Tāpat kā iepriekš minētajam posmam arī šim sakops ceļa nodalījuma joslu un uzklās jaunus ceļa horizontālos apzīmējumus. Kopumā uz Valmieras šosejas šogad atjaunos vairāk nekā 20 km ceļa seguma.

Savukārt uz Daugavpils šosejas (A6) no Ogres līdz Ķegumam (39,05.–46,24. km) atjaunos segumu, kas ietver esošā seguma izlīdzinošo frēzēšanu un jaunas dilumkārtas ieklāšanu. Tāpat tiks uzpildītas ceļa nomales un atjaunots horizontālais ceļa apzīmējumus. Bet Daugavpils šosejas posm, kas iet cauri Lielvārdei, pārbūvēs. Ceļam ieklās jaunus šķembu pamatus un trīs kārtas asfaltbetona. Izbūvēs gājēju-velosipēdistu celiņu, pieturvietas, apgaismojumu un uzstādīs jaunus satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. Remontu piedzīvos arī Rumbiņas upes caurteka. Darbus plānots uzsākt šogad, bet pabeigt 2023. gadā.

Šogad visvairāk būvdarbu posmu Vidzemē būs uz reģionālajiem autoceļiem un lielākā daļa darbu būs saistīti ar asfaltbetona seguma atjaunošanu. Atsevišķiem autoceļiem darbi noritēs pat vairākos posmos.

Uz autoceļa Rīga Ērgļi no Ķeipenes līdz Taurupei (67,47. – 79,31. km) vairāk nekā 11 km garumā atjaunos asfaltbetona segumu, šobrīd ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī.

Asfaltbetona segumu atjaunos arī autoceļam Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) no pagrieziena uz Dauguļiem līdz Pilskalniem (15,9.– 19,22. km). Projekta laikā tīrīs grāvjus un caurtekas. Bojātās caurtekas atjaunos. Labos asfalta iesēdumus un ceļa profilu, izbūvēs dilumkārtu, kā arī uzpildīs nomales un uzstādīs jaunu satiksmes aprīkojumu. Darbus SIA Binders pabeigs jau šogad. Līgumcena – 547 623 eiro ar PVN.

Cēsu novadā autoceļam Umurga–Cēsis–Līvi no Pētera ielas līdz krustojuma ar autoceļu Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) (39,7. – 42.61. km) šogad veiks atjaunošanas darbus, iekļaujot izlīdzinošo frēzēšanu, izlīdzinošās kārtas un dilumkārtas izbūvi, sakārtojot arī autobusu pieturvietas un ūdens atvades sistēmu. Darbus veiks SIA Binders par līgumsummu 677 189 eiro ar PVN. Tādi paši darbi tiks veikti arī uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) no Slokām līdz Pļavniekiem (8,04.–11,74. km). Arī šeit darbus veiks SIA Binders par līgumsummu 673 375 eiro ar PVN.

Šogad darbi turpināsies arī trijos autoceļa Smiltene–Gulbene (P27) posmos no Taurēm līdz Gulbenei (34,87.–61,22. km). Seguma atjaunošanas posmā no krustojuma ar vietējo autoceļu Sinole–Tirzas stacija (V413) līdz Gulbenei (45,60.–60,91. km) labo ceļa profilu un ieklās jaunu asfaltbetona dilumkārtu, atjaunos autobusa pieturvietas un sakārtos ūdens atvades sistēmu. Savukārt seguma pārbūves posmos (34,87.–45,60. km un 60,91.–61,22. km) paredzēta gan daļēja, gan pilnīga ceļa konstrukcijas pārbūve, kā arī divu asfaltbetona kārtu izbūve.­­ Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu un ērtu nokļūšanu uz autobusa pieturvietām, pie Gulbenes (60,90.-61,22. km) abās pusēs autoceļam izbūvēs bruģētu, apgaismotu ietves posmu, savienojot ar jau esošo pilsētas ietvi. Darbus par līgumcenu 7 127 027 eiro (ar PVN) veic SIA 8 CBR. Darbus plānots pabeigt šā gada rudenī. Projekta autors ir SIA Projekts 3.

Pabeigs arī autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) pārbūvi no Ļaudonas līdz tiltam pār Kuju (15,60.–23,80.km). Atsevišķos posms jau pērn pabeigta seguma atjaunošana. Pārbūvi veic AS A.C.B. un līgumsumma ir 3 432 719 eiro (ar PVN). Projekta autors: AS Ceļuprojekts.

Alūksnes pusē gandrīz sešu kilometru garumā asfaltbetona segumu atjaunos ceļa Alūksne–Ape (P39) no Alūksnes līdz Alsviķiem (2,10.–7,92. km). Ceļa posmam labos arī profilu, veiks grāvju tīrīšanu, kā arī nepieciešamajās vietās uzstādīs drošības barjeras, nomainīs ceļa zīmes un atjaunos autobusu pieturvietas. Darbus veiks SIA Binders, līgumsumma – 728 284 eiro (ar PVN).

Gulbenes novadā autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmam no Asniņiem līdz krustojumam ar reģionālo autoceļu Litene–Alūksne (P43) atjaunos caurtekas un pieturvietu platformas, kā arī labos asfalta profilu, ieklās asfalta dilumkārtu un izbūvēs nomales. Darbus pabeigs šogad un tos veic PA I.V un līgumsumma ir 746 570 eiro ar PVN.

Arī uz vietējās nozīmes gan grants, gan autoceļiem ar asfalta segumu noritēs darbi. Grants autoceļa Blome–Birzuļi–Palsmane (V243) deviņus km garš posms iegūs tā saucamo “melno segumu”, jo tam tiks veikta divkārtu virsmas apstrāde no Laukvālēm līdz Mēriem (10,07.–19,07. km). Remonta posmā arī izvedīs lieko grunti, tīrīs grāvjus, atjaunos caurtekas un veiks virkni citu atjaunošanas darbu.

Arī vietējam autoceļam Tirza–Jaungulbene–Liede (V430), kam šobrīd ir grants segums, posmam no Jaungulbenes līdz Aizvējiem (15,82.–18,04. km) veiks divkārtu virsmas apstrādi. Savukārt vairākiem ceļiem, kam nav grants segums, veiks vienkārtas virsmas apstrādi. Virsmas apstrāde ir asfalta seguma ceļu saglabāšanas metode, ko veic uz ceļiem ar salīdzinoši nelielu intensitāti. Darbu laikā uz asfalta tiek izlieta bitumena emulsija un izbērtas sīkšķembiņas, kas salīp ar emulsiju. Pēc virsmas apstrādes tiek ieviests ātruma ierobežojums un laiku, kamēr transports piebrauc akmentiņus, un tie salīp ar emulsiju, izveidojot stingru segumu.

Pie Strenčiem uz tilta pār Gauju arī šogad turpinās būvdarbi (reģionālais autoceļš Smiltene–Strenči (P25) (28,34. km). Būvdarbu laikā satiksme nodrošināta pa saliekamo metāla konstrukciju tiltu,. 1909. gadā būvētais tilts ir no monolīta dzelzsbetona, bet divi tā laidumi, kas tika uzbūvēti 1919. gadā, – tērauda sijas un koka brauktuves konstrukcija. Pašlaik tērauda sijas un koka brauktuve ir pilnībā demontēta, bet Strenču pusē demontētā krasta balsta vietā jau daļēji ir izbūvēts monolīts dzelzsbetona balsts uz pāļiem, kura arhitektoniskais veidols ir atbilstošs vēsturiskajam tiltam. Pārbūves procesā 100 m garajam tiltam atjaunos dzelzsbetona nesošās konstrukcijas, tērauda siju laidumi tiks pārbūvēti par dzelzsbetona un viss tilts iegūs vienotu arhitektonisku veidolu. Pēc pārbūves tiltu klās vēsturiskais bruģakmens, no kura daļa ir demontēta no tilta klāja, bet daļa atrasta pārbūves posmā zem ceļa seguma Smiltenes pusē. Projekta ietvaros vienlaikus ar tilta pārbūvi notiek pilna ceļa segas atjaunošana autoceļa Smiltene–Strenči (P25) ap 700 m garā posmā pie tilta (27,595.–28,417. km).Darbus veic SIA 8 CBR par līgumcenu 1 657 941 eiro (ar PVN) Darbus plānots pabeigt 2022. gada septembrī. Pārbūves projekta autors ir SIA Projekts 3.

Vecais tilts pār Gauju uz vietējā autoceļa Dukuri–Rāmkalni (V330) (4,20. km) nodots ekspluatācijā 1996. gadā. Tas būvēts no metāla SARM tipa armijas tērauda tilta konstrukcijām. Tās satiksmes iedarbībā saliektas, tāpēc ir nepieciešams izbūvēt jaunu tiltu. Vecās tērauda konstrukcijas pilnībā demontēs, pārbūvēs tilta balstus un izbūvēs jaunu tiltu. Satiksmes uz būvniecības laiku tiks pilnībā slēgta un novirzīta pa apvedceļu.

Lai samazinātu braukšanas ātrumu posmā pie VSAP Latgale Litenes filiāles, uz pievedceļa Litenei (V422) izbūvēs ātrumvalni (1,02. km). Gar vietējo autoceļu Viļaka–Žīguri–Liepna (V455) no Liepnā (27,42.–28,04. km) izbūvēs gājēju – velosipēdistu ceļu. Darbus veiks SIA Binders, līgumsumma – 268 889 eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Projekts EAE.

Madonas novada Veckalsnavā uz vietējā autoceļa Jāņukalns–Veckalsnava (V898) (7,33. km) pārbūvēs akmens mūra tiltu pār Bērzaunes upi. 1930. gadā uzbūvētajam tiltam ir divu laidumu masīva akmens mūra velves, un remontdarbu maksimāli saglabās tilta vēsturisko izskatu.

Pārbūves laikā novērsīs tilta konstrukciju defektus un bojājumus. Brauktuvi demontēs līdz velves konstrukcijām, daļēji demontēs arī akmens sienas, veiks tilta mūra loka konstrukcijas remontdarbus, aizpildot šuves, pārmūrējot izdrupušās vietas un nestabilos akmeņus, veicot injekcijas, lai  aizpildīs velves mūra iekšējās plaisas, kā arī zemtilta zonā (laidumos) uzklās jaunu apmetumu. Tilta brauktuves malās atjaunos mūra sienas ar granīta nosedzošajām plāksnēm.

Satiksmei slēgto tiltu var apbraukt pa reģionālo autoceļu Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene (P37) un vietējiem autoceļiem Jāņukalns–Veckalsnava (V898), Jāņukalns–Jaunkalsnava (V879) un Koknese–Odziena–Jāņukalns–Bērzaune (V915). Gājējiem izbūvēts pagaidu tilts pār Bērzaunes upi. Būvdarbus veic SIA Leonhard Weiss OU, un to līgumcena ir 168 995 eiro (ar PVN).

Pārbūvēs arī tiltu pār Briedi Valmieras novadā uz autoceļa Valmiera–Dikļi–Augstrozes (V166) (17,50. km). Esošo tiltu demontēs līdz sijām un pēc tam betonēs jaunu laiduma plātni, uzstādīs barjeras un veiks citus nepieciešamos darbus.

Savukārt Cēsu novadā uz autoceļa Mūrnieki–Līgatne–Augšlīgatne (V283) pārbūvēs Skaļupes tiltu (12,93. km). Arī šim tiltam veiks līdzīgus darbus kā tiltam pār Briedi. Tiltu vidējais vecums ir 50 gadi.

Teritoriālās reformas ietvaros

Vairākos reģionālo un vietējo valsts autoceļu posmos atjaunos asfaltbetona segumu un veiks grants seguma divkārtu virsmas apstrādi administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Grants autoceļiem Limbaži–Salacgrīva (P12) no pievedceļa Korģenei līdz krustojumam ar autoceļu Vecsalaca–Mērnieki (V144) (31,60.–42,17. km), Ausekļi–Burga (V259) no krustojuma ar Valmieras šoseju (A3) līdz krustojumam ar Raiņa ielu Lugažos (0,00.–3,60. km), kā arī reģionālajam autoceļam Alūksne–Liepna (P41) no Luņķiem līdz krustojumam ar autoceļu Viļaka–Zaiceva–Krievijas robeža (Pededze) (P42) (10,35.–33,00. km) veiks seguma divkārtu virsmas apstrādi. Jāmin, ka autoceļa P41 posmos, kas iet cauri apdzīvotām vietām un, kur jau ir asfalta segums, tas arī tiks atjaunots. Šajā posmā darbus veic SIA Limbažu ceļi par līgumsummu 2 775 135 eiro (ar PVN).  Darbus pabeigs šogad.

Savukārt autoceļam Saulkrasti–Sēja–Ragana (P6) no Jaunzemniekiem līdz pagriezienam uz Smilgām (7,90.–17,16. km) un autoceļam Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) no Sidgundas līdz Ratniekiem (42,40.–47,30, km) atjaunos asfaltbetona segumu.

Arī autoceļam Valmiera–Matīši–Mazsalaca (P16), sākot no Matīšiem 11 km garumā līdz Vecatei (24,7.–36,00. km) šogad atjaunos segumu.  Darbus veic SIA Vianova, līguma summa – 1 808 545 eiro (ar PVN).