Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Kurzemes plānošanas reģionā

Dažādi darbi plānoti uz vairāk nekā 240 km ceļu, pārsvarā seguma atjaunošana un pārbūve iecerēta valsts reģionālo autoceļu tīklā. Plānoto darbu izpildi un apjomu var ietekmēt būvizmaksu izmaiņas.

Par valsts budžeta finansējumu

Šogad būvdarbi noritēs četros Ventspils šosejas (A10) posmos, trijos finansējums asfaltbetona seguma atjaunošanai piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem: no Stirnām līdz Vidusceļam (115,32.–126,50. km), no Treptiltiem līdz Bomlīdumiem (136,41.–139,51. km) un no Ūdensvada ceļa līdz Ventspilij. (164,37.–165,61. km). Divos pēdējos posmos darbus veiks SIA Saldus ceļinieks un līgumsumma ir 565 313 eiro (ar PVN). Visos posmos izbūvēs arī ribjoslas, uzstādīs jaunas ceļazīmes un uzklās ceļa horizontālo marķējumu, kā arī sakārtos lietus ūdens atvades sistēmas.

Liepājas šosejas posmam, kas vijas cauri Grobiņai (185,80.–188,93. km) veiks seguma atjaunošanu, kas ietver asfalta dilumkārtas nofrēzēšanu, jaunas asfalta dilumkārtas ieklāšanu, kā arī satiksmes aprīkojuma  tāda kā ceļazīmes u.c. atjaunošanu. Tāpat tiks sakārtotas arī autobusa pieturas.

Arī vairāk nekā desmit reģionālo autoceļu posmiem atjaunos asfaltbetona segumu. Dažus projektus iecerēts pabeigt jau šogad, bet atsevišķi projekti finišēsies 2023. gadā. Seguma atjaunošanu pieredzēs gandrīz 24 km garš reģionālā autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) posms no Užavas līdz Jūrkalnei (10,61.–33,85. km). Galvenie darbi šajā posmā ir asfalta profila labošana un dilumkārtas atjaunošana. Projekta ietvaros sakārtos arī autobusa pieturas, uzstādīs ceļazīmes un barjeras, kā arī atjaunos ceļa horizontālo apzīmējumu. Darbus iecerēts uzsākt jūnija vidū.

Autoceļam Talsi–Upesgrīva (P127) no Laidzes līdz krustojumam ar autoceļu Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131). Šajā posmā attīrīs grāvjus, veiks izlīdzinošo frēzēšanu, labos ceļa profilu un ieklās jaunu asfaltbetona virskārtu. Izbūvēs arī jaunas pieturvietu platformas, uzstādīs ceļazīmes un uzklās ceļa horizontālo marķējumu, kā arī veiks citus darbus.

Uz autoceļa Sloka–Talsi (P128) segumu atjaunos divos posmos: no Robežas ceļa līdz krustojumam ar Talsu apvedceļu (P129) (51,05.–73,76. km). Šajā vairāk nekā 22 km garajā ceļa posmā veiks izlīdzinošo frēzēšanu, iesēdumu remontu un profila labošanu un ieklās jaunu asfalta virskārtu. Tāpat arī iztīrīs grāvjus un caurtekas, izbūvēs nomales un jaunas autobusu platformas un veiks citus darbus.

Savukārt posmā no Jaunķemeriem līdz Krastmalas ielai Ragaciemā (6,15.–11,20. km) labos ceļa profilu, veiks izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās virskārtu, kā arī izbūvēs nomales u.c. Tāpat arī autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsraga–Kolka (P131) posmiem no Ķesterciema līdz iebraukšanai Engurē (17,15.–22,00. km) un vēl no Engures robežas sešus km garam posmam virzienā uz Kolku (25,55.–31,51. km) atjaunos segumu. Ieklās asfaltbetona izlīdzinošās kārtas un virskārtas. Atjaunos autobusa pieturvietas, kā arī sakārtos satiksmes aprīkojumu. Darbus abos posmos viena līguma ietvaros veic PA Strabag un Via. Līgumsumma  1 656 201 eiro ar PVN. Darbus plānots pabeigt šogad. Arī autoceļš Kuldīga–Aizpute–Līči (P112) no Elku birzs līdz Aizputei (21,43.–36,44. km) piedzīvos šogad seguma atjaunošanu.

Šogad Kurzemē  uz reģionālajiem ceļiem realizēsies arī atsevišķi pārbūves projekti. Divi no kuriem jau iesākās pagājušajā gadā. Pie tilta pār Ventu uz Kuldīgas apvedceļa (P118)  viena km posmā un nepilna kilometra posmā uz reģionālā autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) notiek ceļa segas pārbūve. Darbus veic SIA Saldus ceļinieks par līgumsummu 4 056 778 eiro ar PVN. Jāmin, ka šajā līgumā kopumā bija iekļauti četri objekti. Divos objektos darbi jau pabeigti 2021. gadā: uz Kuldīgas apvedceļa un virzienā uz Saldu uz reģionālā autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Kuldīgas līdz Ēdas dzirnavām (59,38.–70,28. km.).

Šogad pārbūvēs autoceļu Butnāri–Saldus–Ezere (P105) no Slakteriem līdz Ezerei (18,30.–37,21. km). Plānots, ka darbi gandrīz 19 kilometru garajā posmā sāksies aprīļa otrajā pusē. Posmam veiks pilno ceļa segas pārbūvi, kas ietver salizturīgās kārtas, minerālmateriālu pamata, divu asfalta kārtu izbūvi. Projekts paredz arī atjaunot ūdens atvades sistēmu, tīrīt caurtekas un grāvjus, izbūvēt autobusu pieturvietas, uzstādīt barjeras, ceļazīmes u.c. darbus. Tiks izbūvētas arī nobrauktuves un pieslēgumi ceļam P105, bet pašā Ezerē uzlaboti krustojumu risinājumi. Projektā ir ietverto arī divi tilti: uz robežas ar Lietuvu atjaunos tiltu pār Vadakstes upi, bet tiltu pār Bruziles upi demontēts un tā vietā izbūvēs dzelzbetona caurteku. Būvdarbu līgums par 12 236 156 eiro (ar PVN) ir noslēgts ar SIA Saldus ceļinieks. Darbi tiks pabeigti 2023. gadā. Projekta autors SIA Firma L4.

Arī valsts vietējo ceļu tīklā Kurzemes reģionā šajā sezonā paredzēti dažādi darbi. Autoceļa Ģibzde–Dundaga (V1371) posmam no Ģibzdes līdz pagriezienam uz Medzeriem (0,00.–5,89. km) atjaunos grants segumu, izbūvēs pasažieru platformas, izbūvēs caurtekas, bet šī paša ceļa posmam ar asfalta segumu no pagrieziena uz Medzeriem līdz Dundagai – asfaltbetona segumu, kā arī tīrīs grāvjus, uzpildīs nomales, izbūvēs pasažieru platformas un veiks citus darbus. Asfalta segumu atjaunos arī uz ceļa Dundaga–Ģipka (V1367) posmā, kas ved cauri apdzīvotai vietai Kaļķi (7,64.–8,67. km).  Posmā veiks nomaļu uzpildīšanu, karstā asfalta profila labošanu, karstā asfalta jaunas dilumkārtas izbūvi, kā arī izbūvēs pieturvietu platformas un nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūvi nobrauktuvēs u.c. darbus. Visi trīs posmi tiks realizēti viena līguma ietvaros.

Grants autoceļa Ezere–Vadakste (V1160) posmam no Rubas līdz Vadakstei (18,26.–24,9. km) veiks grants seguma divkārtu virsmas apstrādi, kā arī tīrīs grāvjus un caurtekas. Darbus veiks SIA Saldus ceļinieks par līgumsummu 839 413 eiro ar PVN.

Viena līguma ietvaros uz autoceļa Piltene–Zlēkas (V1309) no Karaļciema līdz Zlēkām (4,16.–14,73. km) veiks vienkārtas virsmas apstrādi vairāk nekā desmit km garumā. Kā arī sakārtos ūdens atvades sistēmu, pastiprinās grants segumu un veiks virsmas apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju. Savukārt autoceļam Vāne–Saldus (V1430) no Kloniem līdz Liekniņiem (19,33.–27,22. km) plānota vienkārtas virsmas apstrāde. Jāmin, ka šim posmam iepriekš ir veikta divkārtu virsmas apstrāde un šobrīd tiks klāta jau trešā kārta.

Šogad Kurzemē dažādi darbi notiks kopumā uz sešiem tiltiem. Tiltam pār Viesatu uz autoceļa Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas (V1459) (29,20. km) nomainīs koka klāju, atjaunos metāla sijas un veiks krasta balstu remontu.

Savukārt uz autoceļiem Ilmāja–Priekule (P114) tiltam pār Vārtāju (5,90. km) atjaunos brauktuvi un balstus. Rucavā tiltam pār Pārupi (2,90. km) uz vietējā autoceļa Rucava–Pārupe (V1221) izbūvēs jaunu brauktuvi un ietvi vienā tilta pusē, kā arī atjaunos tilta nesošās konstrukcijas.

Tilta pār Dzedrupi (2,80. km) uz autoceļa Kūļi–Dzedri (V1376) esošais stāvoklis vērtējams kā slikts. Tas ir celts 1994. gadā un tam ir koka pāļu balsti, kuros iemetusies trupe. Tilta nesošās konstrukcijas ir tērauda sijas, bet virs tām koka klājs. Tiltam ir arī koka margas. Esošo tiltu plānots pilnībā nojaukt. Vecā tilta vietā paredzēts uzbūvēt jaunu, dzelzsbetona rāmja tiltu 14 metru garumā.

Tiltam pār Abavu, kas atrodas autoceļa Plosti–Pūces (V1474) sākumā pārbūvēs esošās segas, rekonstruēs ietves un demontēs hidroizolāciju. Kā arī betonēs braukšanas plātnes un apmales konstrukcijas. Tāpat izbūvēs drošības barjeras uz tilta un pieejās un veiks citus darbus.

Savukārt tiltam pār Stendi uz  autoceļa Talsi–Remeši (V1406), kas atrodas Pastendē (4,80. km), konstatēti defekti un pieņemts lēmums par jauna tilta būvniecību, līdz ar to vecā tilta konstrukciju paredzēts demontēt pilnībā. Jaunais tilts būs tērauda velves konstrukcija balstīta uz no jauna veidotiem dzelzsbetona pamatiem, gala sienas paredzēts izbūvēt upes augšteces un lejteces galos

ES fondu finansējums

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF)  atbalstu šogad turpināsies segas pārbūves darbi uz reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga  (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem (4,66.–17,63. km). 13 km garajā posmā darbi uzsākās pagājušā gada martā kopš šā gada marta notiek ceļa segas pārbūve. Patlaban ceļam ir izbūvēta drenējošā kārta, šķembu pamatkārta un asfaltbetona saistes kārta. Atsākot būvdarbus, tiks ieklāta asfaltbetona virskārta, uzstādīts ceļa aprīkojums, uzklāts horizontālais marķējums un pabeigti citi projektā paredzētie būvdarbi. Būvdarbus veic SIA Strabag par līgumcenu 4,82 milj. eiro (ar PVN), no kuriem 85% līdzfinansē ar ERAF) līdzekļiem, kas bija paredzēti plānošanas periodā (2014.–2020.).

Ar Eiropas Savienība (ES) fondu atbalstu realizēs pārbūvi uz Ventspils šosejas (A10). Šī projekta īpatnība ir tā, ka daļa no būvdarbu posma atrodas Rīgas, bet daļa Kurzemes plānošanas reģionā. Rīgas reģionā darbi noritēs no Kūdras līdz Ķemeriem (Smārdes 41,16.–45,13. km). Savukārt viss pārbūves posms kopumā stiepjas līdz Smārdes pagriezienam (52,73. km). Būvdarbi paredz pilnīgu segas pārbūvi, atsevišķos posmos veicot kūdras izstrādi, ūdens atvades sistēmas sakārtošanu, kā arī krustojumu pārbūvi atbilstoši satiksmes drošības prasībām. Projekta ietvaros pārbūvēs arī divus tiltus pār Vēršupīti. Ņemot vērā, ka šajā posmā satiksmes intensitāte ir augsta, autovadītājiem remontdarbu laikā ieteicams pēc iespējas izvēlēties citus maršrutus. Darbus veic SIA Strabag un līgumsumma ir 8 439 600 eiro (ar PVN) un tos plānots pabeigt 2023. gadā. Projektu izstrādājis AS Ceļuprojekts.

Teritoriālās reformas ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas realizētās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros autoceļam Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no Knīveriem līdz Sudmaļiem (55,04.–72,07. km) vairāk nekā 17 km garumā atjaunos segumu. Savukārt valsts vietējam autoceļam Vecais Suitu ceļš (V1279) no Burtniekiem  līdz Oliņiem  veiks grants seguma divkārtu virsmas apstrādi. Divkārtu jeb dubulto virsmas apstrādi veic uz reģionālajiem un vietējiem grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos, ūdens iekļūšanu ceļa konstrukcijā un nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus. Papildu ieguvums ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļš nav jāgreiderē, un ilgāks ceļa kalpošanas laiks. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā.