Šķīdoņa dēļ transporta masas ierobežojumi ieviesti vairāk nekā 360 grants ceļu posmos

Pavasara šķīdoņa dēļ autotransporta masas ierobežojumi patlaban ir ieviesti 368 valsts autoceļu posmos ar grants segumu, lielākā daļa no tiem –  valsts austrumu rajonos. Vislielākais satiksmes ierobežojumu skaits ir Ludzas apkaimē, kur transporta masas ierobežojumi noteikti 43 ceļu posmos, bet posmu ierobežojumu apjoms pēdējā diennaktī visvairāk pieaudzis Preiļu apkārtnē, kur liegts braukt smagajam transportam vēl 23 posmos.

Ierobežojumi tiek ieviesti, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju, tāpēc posmu skaits, kur tie ir aktuāli, var mainīties katru dienu.

Dagdas apkārtnē ierobežojumi ieviesti 39 ceļu posmos, Aizkraukles un Alūksnes apkārtnē 37 ceļu posmos, Balvu apkārtnē – 36. Jēkabpils, Preiļu un Madonas apkārtnē ierobežojumi ieviesti 20 līdz 30 ceļu posmos. Karte ar masas ierobežojumiem pieejama šeit.

Autotransporta masas ierobežojumi tiek ieviesti, lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti. Ierobežojumu laikā tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, jo, uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma Twitter un Facebook kontos.