Samazinās bedru apjoms uz valsts asfaltētajiem autoceļiem; uz grants ceļiem veikts rekordliels atputekļošanas darbu apjoms

Uzlabojoties valsts asfaltēto ceļu stāvoklim, samazinās bedru apjoms uz tiem un līdz šim vasaras ceļu uzturēšanas sezonas laikā bedru remonts veikts 161 050 m2 apjomā,  kas ir par 52% mazāk nekā pirms pieciem gadiem, kad tas bija 336 130 m2 .

Pēdējos gadus pieejamie līdzekļi tiek mērķtiecīgi investēti valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos, kur ir lielākā satiksmes intensitāte, līdz ar to katrs investētais eiro dod vislielāko atdevi. Pateicoties šiem ieguldījumiem, asfaltēto autoceļu stāvoklis uzlabojas, braukšanas apstākļi kļūst drošāki un komfortablāki.

Šogad vairāk nekā citus gadus ir veikta atputekļošana ar kalcija hlorīdu uz valsts autoceļiem ar grants segumu. Vasaras karstajos un sausajos mēnešos šie darbi bija īpaši aktuāli. Grants seguma atputekļošanas apjoms šogad bija rekordliels, atputekļoti gandrīz 600 km grants autoceļu, kas ir par 41% vairāk nekā pērn un trīs reizes vairāk nekā 2019. gadā.

“Pieprasījums pēc atputekļošanas šogad bija ļoti liels, sausie un karstie vasaras mēneši to veicināja. Iespēju robežās mēs cenšamies ņemt vērā pašvaldību un iedzīvotāju pieprasījumus, taču ar pieejamajiem finanšu resursiem visus tos apmierināt diemžēl nav iespējams. Atputekļošana pirmām kārtām tiek veikta tur, kur dzīvojamās mājas vai sabiedriskā ēkas atrodas ciešā ceļa tuvumā,” stāsta LVC Uzturēšanas plānošanas daļas vadītāja Sanita Muižniece.

Posmi, kuros tiek veikta atputekļošana, tiek noteikti atbilstoši vadlīnijām un konkrētiem kritērijiem:

  • dzīvojamās ēkas vai ēku grupas attālums no ceļa;
  • satiksmes intensitāte (tajā skaitā kravas transporta īpatsvars);
  • izglītības iestādes, veselības aprūpes iestādes, sabiedriski nozīmīgas iestādes un darbojošās ražotnes tuvums ceļam.