Sāk atjaunot segumu uz reģionālajiem autoceļiem Jelgava (Tušķi)–Tukums, Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs un Ezere–Embūte–Grobiņa

Turpinoties būvdarbu sezonai, šonedēļ sākti seguma atjaunošanas darbi uz vairākiem reģionālajiem autoceļiem. Būvdarbu posmos ieviesti maksimālā ātruma ierobežojumi un satiksme tiek regulēta ar ceļazīmēm.

Uz reģionālā autoceļa Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98) no pagrieziena uz Slampi līdz Tukumam (33,39.–46,50. km) noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm. Būvdarbu posmā labos ceļa profilu un ieklās asfalta dilumkārtu, kā arī atjaunos sabiedriskā transporta pieturvietas.

Būvdarbus veic SIA Strabag par līgumcenu 1 752 703 eiro, kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Darbus plānots pabeigt līdz novembrim.

Autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) posmā no Ērgļiem līdz Cirstiem (0,07.–13,23. km) ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, nepieciešamības gadījumā – arī ar satiksmes regulētāju palīdzību.

Asfaltētajā posmā ciemata teritorijā labos ceļa profilu un ieklās asfalta dilumkārtu, savukārt posmā ar grants segumu (1,2.–13,2. km) tiks veikta dubultā virsmas apstrāde.

Būvdarbus veic SIA Saldus ceļinieks par līgumcenu 1 257 930 eiro, kas nāk no papildu piešķirtajiem budžeta līdzekļiem 55 miljoni eiro saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu. Darbus plānots pabeigt līdz septembrim.

Autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no krustojuma ar autoceļu Ilmāja–Priekule (P114) līdz Sudmaļiem (55,05.–72,07. km) ieviests ātruma ierobežojums 70 km/h un satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm.

17 km garajā būvdarbu posmā ieklās jaunu asfalta izlīdzinošo kārtu, noasfaltēs nobrauktuves, krustojumā ar vietējo ceļu Bunka–Paplaka–Mazkalēti (V1208) demontēs vecās un izbūvēs jaunas drošības saliņas, atjaunos caurteku gala sienas, nomainīs daļu ceļazīmju un uzklās ceļa horizontālo marķējumu. Būvdarbus veic SIA CTB par līgumcenu 1 852 336 eiro, kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Darbus plānots pabeigt līdz novembrim.