Reģionālā ceļa Tukums–Kuldīga posmā būvniekam jāpārbūvē asfaltbetona kārta un jāsniedz papildu garantijas

SIA Strabag būs jāpārbūvē asfaltbetona kārta remontdarbu uz reģionālā autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no rotācijas apļa ar Ventspils šoseju (A10) līdz apdzīvotai vietai Sāti. Ceļa pārbūvi būvnieks uzsāka pērn, taču decembrī tur tika konstatēti ievērojami defekti, ieklātā asfaltbetona kārta vietām bija sabrukusi.

Būvniekam uzdots veikt asfaltbetona pamata kārtas defektu labošanu: vietās, kur defektu dziļums pārsniedz 3,5 cm, asfaltbetona pamata kārta jānojauc un jāuzbūvē no jauna; vietās ar 1–3,5 cm dziļiem defektiem asfaltbetons jānofrēzē un jāieklāj jauns asfaltbetons.

Ņemot vērā, ka rezultātā remontētā kārta nebūs viendabīga, visam asfaltbetona segumam tiek noteiktas papildu garantijas saistības – ilgāks garantijas periods seši gadi. Ja šajā laikā asfaltbetona segumā parādīsies nozīmīgi (vairāk nekā 2 % no kopējā izbūvētā joslu garuma) defekti, būvniekam būs pienākums defektus labot, pārbūvējot abas asfaltbetona kārtas visā joslas platumā. Kā nodrošinājumu garantijas saistību izpildei izpildītājam ir jāiesniedz bankas galvojums par summu, kas atbilst abu asfaltbetona kārtu pārbūves izmaksām visā papildu garantijas posmā.

Būvnieks rakstiski ir apņēmies veikt defektu labošanu atbilstoši pasūtītāja (LVC) prasībām un 18. jūlijā šos darbus uzsāka.

Brauktuves asfaltbetona apakškārtā konstatētie defekti liecina, ka būvdarbu veicējs nav pienācīgi novērtējis apstākļus, tai skaitā laikapstākļus virskārtas ieklāšanai, kā rezultātā uz tehnoloģisko pārtraukumu objektā bija ieklāta tikai apakškārta, kas nav piemērota transporta slodzēm ziemas apstākļos.

Būvdarbi uz P121 paredzēja vecā seguma reciklēšanu un pārbūvi,  divu asfalta kārtu ieklāšanu, autobusu pieturvietu pārbūvi, kā arī deformācijas šuvju atjaunošanu un asfalta seguma ieklāšanu uz tilta pār Abavu. Šonedēļ ir uzsākta arī asfaltbetona seguma virskārtas būvniecība. Darbus bija jāpabeidz šovasar, taču liela defektu labošanas un darbu apjoma dēļ, būvnieks lūdz pagarināt darbu pabeigšanas termiņus.

Pārbūvi autoceļa P121 posmā veic SIA Strabag par līgumcenu 4,82 milj. eiro (ar PVN), būvuzraugs ir AS Ceļuprojekts, savukārt projektētājs SIA Vertex projekti. Projektu 85 % apjomā līdzfinansē ERAF.